English version

Şimdilik 35.000’e yakın kitap ve makaleyi kapsayan Türkiye Arkeoloji ve Mağarabilim Kaynakçası (TAMK), ağırlıklı olarak TAY Projesi veri ekiplerinin, 1993 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ve Sayın Celal Tuna’nın yıllar içinde özenle biriktirdiği yayınlar neticesinde oluşturulmuştur.

TAMK, coğrafi açıdan Trakya ve Anadolu’da gerçekleştirilen kazı ve araştırmaları; yayın tarihi açısından ise 1560’lı yıllardan günümüze uzanan dönemdeki yayınları kapsamaktadır. Paleolitik/Epipaleolitik Çağ’dan Bizans Dönemi’nin sonuna kadar süregelen kültürlere ait olan yayınlar ise TAMK’ın zamandizinsel sınırını belirlemektedir. Bu bağlamda, internet üzerinden ulaşılan veri tabanlarımızdaki yerleşme, mağara ya da yapı envanterlerinin kaynakçasında kullanılan yayınlara TAMK üzerinden ulaşılabilir. TAMK belirli sürelerde güncellenmektedir.

TAMK’da iki ana blokta arama yapabilirsiniz:

Anahtar Sözcük Kullanarak Arama
Bu blokta arama/sorgulama yapabilmek ve bir yerleşmeye, yerleşme grubuna, yapı veya anıta ya da bir mağaraya ait kaynağa ulaşmak için, ilgili herhangi bir sözcüğü (ya da sözcükleri), “Anahtar Sözcük” yazısının sağındaki boş alana yazıp, en alttaki “Ara” düğmesine basmanız yeterlidir. Bu sorgu size, bir yayının tüm alanlarında birden arama yaparak, kaynakça bilgilerine ulaşmanızı sağlayacaktır (Bu arada bir kahve molası verebilirsiniz ;-)).


Farklı Yayın Bilgilerine Göre Arama

Bu blokta yayınların farklı bilgileri üzerinden arama/sorgulama yapabilirsiniz. Kaynağın arkeoloji ya da mağarabilim üzerine ve/veya kitap ya da makale olmasına göre arama/sorgulama yapabileceğiniz gibi;

• yazar (ya da yazarların) soyadına,
• kaynağın basım tarihine (4 haneli yıl olarak),
• makale ya da kitabın adına (ya da bazı kelimelerine),
• yayınevi, editör, çevirmen gibi bilgileri içeren yayın bilgisine,
• basım yerine,
• kaynağın diline ve hatta
• yayında sözü edilen bölgeye göre arama/sorgulama yapabilirsiniz.

Bir kaynağın bilgilerine, birden fazla sorgu ölçütü ile (yazar soyadı, makale başlığından bir kelime, basım yılı vd.) ulaşmayı hedeflediğinizde, alanlardan istediğiniz kadarını doldurabilir ve en alttaki “Ara” düğmesine basıp arama/sorgulama sonuçlarına ulaşabilirsiniz."Yayın Arama Makinesi" için bazı ipuçları

– “Yayın Arama Makinesi” ya da liste sayfasında, üstte sağdaki “kısaltmalar” bağlantısında TAMK’ta kullanılan kısaltmalar konu başlıklarına göre, açıklamalarıyla beraber belirtilmiştir. Özellikle birçok süreli yayında kısaltma kullanıldığı için bu sayfaya bakmanızı tavsiye ederiz.

– TAMK’ta kullanılan veri tabanı alanları küçük ve büyük harflere duyarlı değildir. Arama/sorgulamalarınızda büyük ve küçük harf kullanmanız etkili olmayacaktır. Türkçe dışındaki dillerde, yazar soyadından arama yapıyorsanız, lütfen büyük harf “İ” kullanmayınız. Diğer yandan, eğer aradığınız yazar soyadı, kitap vd. alanlardaki kelimelerde Türkçe karakterler varsa (İıĞğŞşÖöÜü) ve bunlara ulaşamıyorsanız, bu karakterlerin yerine "@" işaretini koyarak arama/sorgulama yapabilirsiniz (ÖZBAŞARAN, M. -> @ZBA@ARAN, M. gibi).

– Arama/sorgulama yaparken lütfen virgül, tire, iki nokta gibi noktalama işaretlerini kullanmayınız.

– “Yazar” adları, soyadları başta olacak şekilde, önadlarının sadece ilk harfi kullanılarak girilmiştir. Yazar adına göre arama/sorgulama yapmanız gerektiğinde bu duruma dikkat etmeniz gerekmektedir. Örneğin, KUBAN, D.; DİRİMTEKİN, F.; MÜLLER-WIENER, W.; MELLAART, J. gibi… Aynı şekilde “Yayın Bilgisi” alanındaki editör ve çevirmenlerde de adın sadece baş harfi kullanıldığı için, aramalarınızda soyad kullanmalısınız.

- “Tarih”e göre ya da kaynak bilgilerinden bir alanın eksikli bir bölümüyle arama yapmak isterseniz “>”, “<"(büyüktür ve küçüktür işaretleri), tarih aralıkları için “...” (tarihlerin ortasında üç nokta) karakterlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, >1950 yazarak 1950’den sonra basılmış kaynaklara ulaşabilirsiniz. “2005...2007” yazarak 2005 ile 2007 arasındaki yayınları görebilirsiniz.

– Özel isimler, farklı kaynaklarda, değişik şekillerde kullanılmış olabilir. TAMK oluşturulurken, mevcut kaynaktaki yazım esas alındığı için arama/sorgulamalarınızda farklı kullanımları göz önünde bulundurmanız ve değişik yazılışlarla da arama/sorgulama yapmanız yararlı olacaktır. Örneğin, Troia, Troya, Troy, Truva gibi…

– “Basım Yeri” alanında, Türkiye'de bulunan kentlerin adları Türkçe, diğer kentlerin adları İngilizce olarak yazılmıştır. Eğer, kaynağın basım yerine göre arama/sorgulama yapacaksanız, bu durumu dikkate almanız gerekmektedir.


Yeni bir arama yapmak için ise, en alttaki sol ok sizi “Yayın Arama Makinesi”ne götürecektir."Yayın Listesi" ile ilgili bazı ipuçları

- Arama/sorgulama sonucunda *yayın listesine ulaştığınızda karşınıza önce “Basım Tarihi” ardından da “Yazar”a göre sıralanmış bir listeyle karşılaşacaksınız (Bu arama/sorgulama, erişmek istediğiniz yayın sayısına bağlı olarak uzun sürebilir). Daha ileri tarihlileri (sonraki 40 kaydı) görmek için sayfanın altındaki sağ oku tıklamanız yeterlidir.

- “Yeni Yayın Ekle” düğmesine tıklayarak TAMK’ta bulunmayan ve bulunmasının gerekli olduğunu düşündüğünüz bir kitabı ya da makaleyi veri tabanına ekleyebilirsiniz. Eklenen yayınlar, belirli aralıklarla yapılacak olan güncellemelerle beraber, kontrol edilerek kaynakçaya dahil edilecektir. Bu işlemi yaparken, kimlik bilgileri bölümündeki siyah ile belirtilen alanlar -gerektiğinde size ulaşabilmemiz için- doldurulması zorunlu alanlardır (Bu alanlardan herhangi birinin boş bırakılması durumunda, katkınız dikkate alınmayacaktır).

– Listedeki her yayının sağındaki simgeye tıklayarak, yanlış olduğunu bildiğiniz/düşündüğünüz kaynak bilgilerine yeni karşılıklar önerebilirsiniz. Önerileriniz belirli aralıklarla yapılacak olan güncellemelerle beraber, kontrol edilerek işleme alınacaktır. Bu işlemi yaparken, kimlik bilgileri bölümünde siyah ile belirtilen alanlar -gerektiğinde size ulaşabilmemiz için- doldurulması zorunlu alanlardır (Bu alanlardan herhangi birinin boş bırakılması durumunda, katkınız dikkate alınmayacaktır).

– Parantez içinde verilmiş yayın adları, ilgili kitap ya da makalenin henüz yayınlanmamış olduğu anlamına gelmektedir. Bu, özellikle tezlerde sıklıkla karşılan bir durumdur.
Hepsi bu! Kolay gelsin...

The Archaeological and Speleological Bibliography of Turkey (TAMK) currently consists of over 35,000 books and articles has been gathered primarily by the work of TAY Project team since 1993, and the publications carefully compiled by Mr. Celal Tuna throughout the years.

Geographically, TAMK covers the excavations and researches performed in Thrace and Anatolia, and chronologically it extends from 1560's to present considering the researches' and the excavations' on chronology. The publications that belong to the cultures between the Palaeolithic/Epipalaeolithic Age and the Byzantine Period define the chronological limits of TAMK. Given this context, the references of settlements, caves, and buildings inventories in our databases are accessible through the web are browsable using TAMK, which we will periodically update.

You can make a search in TAMK on two main platforms:

Search by Keywords
Write down the word(s) that you are looking for into the box next to “Keyword”, be it anything related with the settlement, group of settlements, building, or monument or even a cave and click the “Search” button at the bottom. This query will allow the database to search throughout all fields of a publication then, you will reach the necessary reference information (You may allow yourself a coffee break in the mean time ;-)).


Search Based on Publication Information

You can perform a search/query using a variety of information that refers to a specific publication. You can perform a search/query considering whether the reference belongs to archaeology or speleology, and/or book or article, in addition to the following information:

• author (or authors’) surname(s),
• printing date of the reference (year in 4 digits),
• article or book title (or a some words of the title),
• publication information such as the publisher, editor, or translator
• printing location,
• source language of the reference, and even
• the region that the publication refers to.

If you decide to access reference information by making more than one query (e.g. author surname, words of the article title, printing date) you may fill as many boxes as you like and click the “Search” button at the bottom to access search/query results.Some Hints for "Publication Search Machine"

- The abbreviations used in TAMK are defined according to the subject and accessible through the shortcut “abbreviations” on the upper right side of “Publication Search Machine” or list page, along with their descriptions. We particularly suggest you refer to this page due to frequent use of abbreviations in many periodicals.

- TAMK database search boxes are not case sensitive. So it will not play a role whether you search/inquire using uppercase or lowercase letters. If you are searching author surname (last name) in any language other than Turkish, we urge you not to use the letter “İ” ('Latin capital letter I with dot above'). On the other hand, if the author surname, book title etc. contains the characters specific to Turkish alphabet (İıĞğŞşÖöÜü) and your search does not produce any results these characters can be replaced by the symbol: "@" and the search/query can be repeated (e.g. @ZBA@ARAN, M. instead of ÖZBAŞARAN, M.).

- Please do not use punctuations such as comma, hyphenation, or column when you search/query.

- The “Author” names are listed according to their last names; last name comes first, followed by the first two letters of their first names. Please take this into consideration when applying a search/query according to the author name. For instance, KUBAN, D.; DİRİMTEKİN, F.; MÜLLER-WIENER, W.; MELLAART, J. etc. Again, please use the last names for your queries in “Publication Information” areas since only the the first letter of the first names of the editors and the translators are listed.

- If your search concerns the “Date” or one of the reference informations partially missing, you may want to use “>”, “<” (greater than, less than), for time periods you can use “...”. For instance you can type in >1950 and access references printed after 1950. Or type “2005...2007” to view publications printed between 2005 and 2007.

- Proper names may have been used differently in various references. As TAMK considered the original spelling in the available source used, it would be helpful to perform search/queries using different spellings, such as Troia, Troya, Troy, Truva etc...

- English version is used for place names within the section “Printing Place” for cities other than the ones in Turkey. For the cities in Turkey, their Turkish names are used. You may want to take this into consideration in case you decide to perform a search/query based on the printing place of the reference.

In order to perform a new search, the left arrow at the very bottom will take you to “Publication Search Machine”.Some Hints Concerning the "Publication List"

- When you access the publication list as a result of the search/query, you will see a list prepared primarily according to the “Printing Date”, then the “Author” (the results of the search may be accessed within a duration which is dependant on the number of publications you wanted to access). For later dates it sufficient to click the right arrow at the bottom of the page.

- You can contribute by adding a book or article title which you think should be listed but is not already in the TAMK, by clicking “Add New Publication” button. These added publications will become part of the references following appropriate checks and be periodically updated. The areas designated with bold in the identification section are required to be filled in for further contact, if necessary (the contribution will be void in case any of these areas are not filled).

- By clicking thesymbol next to each publication, you can make suggestions on the publication titles which you know/think is incorrect. Your suggestions will be evaluated along with periodical updates and controls. The areas designated with bold in the identification section are required to be filled in for further contact, if necessary (the contribution will be void in case any of these areas are not filled).

- The titles listed with parenthesis show that the related book or article has not been published yet. This is particularly a very common practice in publication of thesis.
That’s all... Enjoy it!