©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Gez Alanı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Gez Alanı

Türü:
Konaklama / İşlik Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Bayburt
İlçe:
Merkez
Köy:
Gez


TAYEx:
Gidilmedi - 27/6/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Bayburt il merkezinin 13 km güneydoğusunda; Gez Köyü'nün batısında; Bayburt-Erzurum karayolunun hemen yanından geçen Çoruh Nehri'ne karışan Gez Deresi'nin kuzeybatı yamaçlarındaki bir alanda. Bu yamaçlar karayolundan yaklaşık 1.5-2 km içerdedir. Buluntu yeri Sarıçiçek Dağı'nın güney eteklerindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bu yamaçta sularla sürüklenmiş; bundan dolayı yayılmış durumda bulunan bazalt aletler ele geçmiştir. Bazaltların bölgeye yabancı olduğu söylenmektedir. En yakın bazaltlara Çoruh Irmağı yatağında rastlanmaktadır. Gez Alanı'nda bulunan bazaltlar ise ince gözenekli ve iyi kalitededir. Bunlar olasılıkla ırmağın; çok yukarılardan sürükleyerek getirdiği taşlardır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye