©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Aşkar Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Aşkar Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
1012 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Karatay
Köy:
Merkez


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tahribat Açıklama: Birinci derece sit alanı olan Aşkar Höyük, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla yeşil alana dönüştürülmüş ve höyüğün bulunduğu alan park haline getirilmiştir [ayrıca bkz: TAY Haber, http://tayproject.org/haberarsiv20125.html, 29.4.2016, 17:42].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye