©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Domalı - Alaçalı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Domalı - Alaçalı

Türü:
Konaklama / İşlik Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Şile
Köy:
Domalı


TAYEx:
Gidilmedi - 24/11/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
11/12/1997
Tescil No:
4667
Tescil Derece:
1; 2
Tescil Kurumu:
İstanbul 6 No.lu KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İstanbul il merkezinin yaklaşık olarak 44-45 km kuzeybatısında; Alaçalı İlçesi'nin kuzeydoğusunda; Karadeniz kıyısına yakın bir konumda yer alan Domalı Köyü'nün çevresinde üç ana kumul sahasında yontma taş aletler bulunmuştur [Gatsov-Özdoğan 1994:108]. Bu sahalardan biri köyün yakınında Göztepe adlı kumul tepenin üstünde ve Kazlar Deresi'nin doğusundaki Dereağzı Tepesi'nin üzerinde seyrek bir şekilde yontmataş aletler ve artıkları bulunan yerdir [Özdoğan 1983a:141 sayfadaki harita]. İkinci yer Özdoğan'ın 1984 yılı yüzey araştırmasında tespit ettiği Domalı Köyü'nün 2 km kuzey-kuzeybatısında; Karadeniz'den 200 m uzakta yer alan MÜRSELLİ BABA sırtıdır. Üçüncü kumul ise bu iki yer arasındaki gene bir tepe olan TEKMEZAR'dır. Bu alandan doğuya doğru gittiğimizde hemen hemen aynı buluntuları veren DOĞANÇALI ve daha doğudaki ALAÇALI (Akçalı) kumluklarında iki konak yeri daha bulunduğu bildirilmektedir [Özdoğan 1986a:411]. Yöre oldukça yoğun bir şekilde mevsimlik yerleşmelere sahne olmuştur. Kodu D 14 / 5-7.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Domalı Köyü civarında da Ağaçlı; Gümüşdere; Kilyos kumlukları gibi kumulların var olduğu bilinmektedir. Kumulların kara tarafı; Karadeniz'e dik uzanan küçük derelerin doğduğu yükseltilerin olduğu dalgalı bir görünümündedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: ASAL'da yoktur. (28.11.2005)


Liste'ye