©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Dellenpınarı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Dellenpınarı

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
Kütahya
İlçe:
Altıntaş
Köy:
Yayla


TAYEx:
- 7/7/2004

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kütahya il sınırları içinde; Altıntaş İlçesi'ne bağlı; Altıntaş-Çalköy-Dumlupınar karayolunun Cirlek (Cirliyek) Köyü sapağına yakın bir yerde; yolun doğusunda; Hebilin Höyüğün güneybatısında; derenin karşı tarafında Dellenpınarı olarak bilinen düzlük.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Buluntu yerinin olduğu Altıntaş yöresi Porsuk Çayı'nın oluştuğu yerdedir. Altıntaş Ovası'nın Afyon Ovası ile ilişkisini zorlayacak herhangi bir dağ silsilesi bulunmamaktadır. Bölge güney kısımdan Murat Dağları ile sınırlanmaktadır. Batı ve kuzey kesiminde de dağların olduğu görülmektedir. Dellenpınarı mevkii ile Hebilin Höyük arasında bir su kaynağı bulunmaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye