©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ankara Kabartmaları


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Ankara Kabartmaları

Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Ankara
İlçe:
Merkez
Köy:


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Ankara İli'nin Belediye sınırları içerisinde ve yakın çevresinde, birbirleriyle ilişkisi olmadan, değişik zamanlarda ele geçmiştir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye