©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çiftlik Yamaçları


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Çiftlik Yamaçları

Türü:
Konaklama / İşlik Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İlçe:
Ağın
Köy:

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 16/7/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Elazığ il merkezinin kuzeybatısında; Elazığ'a bağlı Ağın İlçesi civarında; olasılıkla kuzeyinde bir yerdedir. 1:100.000 ölçekli haritada Ağın İlçesi civarında Çiftlik ismine rastlanmamıştır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kökten'in buluntu yerinin konumu konusunda bir bilgi vermediğini görmekteyiz. Çiftlik yamaçlarının yaklaşık 1.000 m kotlarında olduğunu belirtmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye