©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Akarçay Tepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik


14C
Haritalar Akarçay Tepe

Türü:
Höyük
Rakım:
355 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Birecik
Köy:
Akarçay


TAYEx:
Gidilmedi - 2/9/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1990
Tescil No:
388
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin batısında; Birecik İlçesi'nin güneyinde; Akarçay Köyü'nün hemen batısında ve kısmen altında uzanmaktadır. Köyün İlköğretim okulu kısmen höyük üzerindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Fırat Nehri'nin doğu yakasında; Fırat Nehri'nin küçük bir kolu olan Su Deresi'nin güneyinde; alüvyal dolgunun üst kısmında yer alır. Alçak iki tepeden oluşan höyük; kuzey-güney yönünde 150 m; doğu-batı yönünde 350 m boyutlarındadır. Yüksekliği ise ancak 2 m'ye ulaşmaktadır. Yakınında su kaynağı vardır. Çevresinde Neolitik dönem yerleşmesine hammadde sağlayan çakmaktaşı kaynakları; kireçli oluşumlar yer almaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye