©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Deve Sırtı Mevkii 18 No.lu Alan


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik
Neolitik


Haritalar Deve Sırtı Mevkii 18 No.lu Alan

Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Çiftlik
Köy:


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye