©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ahlatlı Tepecik


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Ahlatlı Tepecik

Türü:
Höyük
Rakım:
100 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İlçe:
Salihli
Köy:
Tekelioğlu

Tahribat :
Doğal - Tarım

TAYEx:
Gidildi - 16/9/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Manisa il merkezinin doğusunda; Akhisar'ın 25 km güneyinde; Tekelioğlu Köyü'nün 800 m batısındadır. Yerleşme yeri; Ahlatlı Tepecik veya yöresel adıyla Uzun Tarla/Sığır Tarlası adındaki sırtın üstündeki küçük bir yükseltinin üzerine kurulmuştur.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yerleşim alanı; Marmara Gölü'nün hemen güney kıyısındaki burun üzerindedir [Mitten-Yüğrüm 1969:şek.1'deki fotoğraf]. Tepe göl kıyısından güneye doğru hafif bir eğimle yükselmektedir. Yerleşmenin boyutları bildirilmemekte hatta bunun bir höyük olup olmadığı da anlatılmamaktadır.
Tahribat Açıklama: Yerleşmenin üzerinde zeytin ağaçları ve üzüm bağları bulunmaktadır. Göle bakan kuzey kesimi de erozyonla tahrip olmaktadır [TAYEx 16.9.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye