©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Abdullahın Düzü


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik


Haritalar Abdullahın Düzü

Türü:
Höyük
Rakım:
510 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İlçe:
Bismil
Köy:
Salat

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 10/9/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Diyarbakır il merkezinin doğusunda; il sınırları içindeki Bismil İlçesi ile Batman il merkezi arasında; Yukarısalat Köyü'nden Salat Köyü'ne giden toprak yolda 2.1 km ilerledikten sonra toprak yolun hemen kuzeydoğusunda yer görülmektedir. 1:100.000 ölçekli Mardin M 45 paftasında; Abdullahın Düzü Mevkii gösterilmemektedir. Algaze'nin verdiği haritada ise Salat Çayı; kıvrım yapmadan Dicle Nehri'ne birleşmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Salat Çayı'nın doğu yakasında; Dicle Nehri'nin kuzey kıyısında; Salat Çayı'nın Dicle Nehri'ne kavuştuğu yere yakın konumdadır. 1-2 m yüksekliğinde 100 m çapında; daire biçimli yayvan bir tepedir. Dicle Nehri'nin taşkın ovasının yanlarındaki alçak teras üzerindedir. Tarım yapılırken yüzey toprağının derin sürülmesi ile kısmen tahrip olduğu izlenmektedir. Buluntu dağılıma göre fazla büyük olmayan ancak 1-2 hektar alanı kaplayan küçük yerleşmelerden birisidir.
Tahribat Açıklama: Yerleşme üzerinde tarım yapılması nedeniyle tahrip olmaktadır [TAYEx 10.9.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye