©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ağzıaçık Suyu


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Ağzıaçık Suyu

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Kars
İlçe:
Susuz
Köy:
Ağzıaçık


TAYEx:
Gidilmedi - 29/6/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kars il merkezinin kuzeyinde Susuz İlçesi'nin yaklaşık 6-7 km kuzeydoğusunda yer alan Ağzıaçık veya Azacık Köyü'nün yanından akan aynı adlı derenin batısındaki düzlük.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Ağzıaçık Suyu; kuzeyden Er Dağı'ndan doğduktan sonra güneye doğru akmakta ve Ağzıaçık Köyü'nün doğusundan geçip; Cilavuz Deresi ile birleşmektedir. Bölge engebeli bir görünümdedir. Ağzıaçık Suyu; Cilavuz Deresi'ne nazaran daha üst sekilerde yer almaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye