©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Can Hasan 1


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik

14C
Haritalar Can Hasan 1

Türü:
Höyük
Rakım:
1140 m
Çap:
115 m - Yön: KD-GB

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Karaman
İlçe:
Merkez
Köy:
Alaçatı

Tahribat :
Yapılaşma

TAYEx:
Gidildi - 14/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
13/2/1986
Tescil No:
1879
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Karaman İli'nin 12 km kadar kuzeydoğusunda; Alaçatı Köyü'nün kuzeybatısında; Can Hasan III'ün 750 m kadar güneydoğusunda yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Toroslar'ın en alt eteklerinden çok da uzak olmayan; geniş ve verimli bir ovada yer alan Can Hasan Köyü'nün hemen yakınındaki üç höyükten biridir. Kiepert'te Canasun; daha sonra ise Canason adıyla tanınan Can Hasan'ın I no'lu höyüğü 360x280x5 m boyutlarındadır [French 1962a:36].
Tahribat Açıklama: Höyüğü doğu kesiminden toprak yol geçmektedir; açmaların içinde çöpler vardır ve etrafı tel örgü ile çevrilmiştir [TAYEx 14.8.2002].
Tescil Bilgisi: 14.2.1986/1879 (ASAL)


Liste'ye