©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Cafer Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
İTÇ

14C
Haritalar Cafer Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
675 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Malatya
İlçe:
Battalgazi
Köy:
Cafer

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 15/8/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Malatya il merkezinin yaklaşık olarak 40 km kuzeydoğusunda; aynı adlı köyün hemen yanındaydı. Günümüzde Karakaya Baraj Gölü suları altında kalan höyüğe; Malatya-Elazığ karayolundan Cafer Köyü'ne giden köy yolu ile ulaşmak mümkündü.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Değirmendere'nin Fırat Nehri'ne kavuştuğu yerde; yaklaşık olarak 150x28 boyutlarında doğu-batı yönünde uzanan söbe biçimli yayvan bir höyüktü. Kültür toprağının kalınlığı 3 m olan bu tepenin doğu ucu; yazları kuruyan Değirmendere'nin yatağına doğru hafif meyille alçalmakta; diğer yönleri ise daha sarp bir şekilde sonlanmaktaydı. Eteklerinde sulama kanalları ve meyva bahçelerinin yapımı için açılmış hendekler ile höyüğün üç yanında; çevredeki düzlüklerden biraz daha yüksek olan teraslar yer almaktaydı. Özellikle bu teraslardan kuzey ve batı terası buluntu açısından çok zengindi. İlk bakışta gerçekten normal höyük biçimine uymayan bu yerde; olasılıkla tarlaları büyültmek ve daha düz tarlalar elde etmek amacıyla bazı yerlerde düzeltmeler yapıldığı; höyüğün orijinal boyutlarının ise daha büyük olduğu sanılmaktaydı. Cauvin başkanlığındaki arkeolojik kazılar sırasında höyüğün zengin buluntular veren batı terasında açılan 4 no'lu açmada herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmadan; yüzeyden 40 cm altta açık kahverengi balçıklı ana toprağa hemen inilmesi şaşırtıcı olmuştur. Buradaki buluntular; tepenin üstünde yapılan bir düzeltmenin atılmış toprağı içindeki buluntulardır. Höyüğün yüzeyinde ve kuzey kenarında; köylülerin kerpiç toprağı almak için kazdıkları çukurların kenarları temizlenerek kazının başlangıç döneminde muntazam kesitler oluşturulmuş ve tabakalanma tespit edilmeye çalışılmıştır.
Tahribat Açıklama: Yerleşme baraj gölü altında kalmıştır [TAYEx 15.8.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye