©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Büyük Çekmece Yöresi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Büyük Çekmece Yöresi

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Büyükçekmece
Köy:
Ahmediye


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İstanbul il merkezinin batısında; Büyük Çekmece Gölü'nün özellikle kuzey; batı ve doğu çevresinde Tepecik; Ahmediye; Bahsayış; Karaağaç ve Çakmaklı köylerinin yakınları. Gölün batı kıyısına yakın bir konumda yer alan Tepecik Köyü'nün kuzeyinde; Kuğuk veya Koğuk Dere'nin güneybatı yakasındaki KUĞUK DERE adlı buluntu yeri; gölün kuzey sahiline yakın konumda bulunan; Karasu Deresi'nin göle döküldüğü yerin hemen batısında yer alan KOLAĞASI ÇİFTLİĞİ adlı buluntu yeri; aynı derenin tren yolu yakınında çatal yaptığı yerin güneyinde olan GAVURBAYIRI adlı buluntu yeri; bu yerin güneyinde Kolağası çiftliği ile Gavurbayırı arasında; TEM'in üzerindeki ESKİCE SIRTI adlı buluntu yeri (bak. ayrı buluntu yeri fişi); gölün kuzeydoğusunda Karaağaç Köyü'nün olasılıkla güneybatısında KARAAĞAÇ adlı buluntu yeri; gölün kuzeydoğu kesiminde yer alan SULTANÇİFTLİĞİ adlı buluntu yeri; bu yerin güney-güneydoğusunda; gölün doğu kıyısına çok yakın konumda olan AKÇABURGAZ adlı buluntu yeri.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çevresi dalgalı bir görünümde olan Büyük Çekmece Gölü'nün kuzeyinde yer alan Karasu Deresi geniş bir vadi oluşturmaktadır. Eski buluntu yerleri vadinin sırtlarında aranmalıdır. Yöre; TEM'in geçişi ile bölge modern yerleşmelerin tehdidi altına girmiştir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye