©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Beylerbeyi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Beylerbeyi

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Gaziantep
İlçe:
Merkez
Köy:
Beylerbeyi


TAYEx:
Gidilmedi - 20/8/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Gaziantep il merkezinin 7 km kuzeyindeki Beylerbeyi köyü ile 10 km kuzey-kuzeybatısındaki Dülük köyü arasındaki düzlükte; iki köyü birbirine bağlayan toprak yolun kenarında.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Beylerbeyi Köyü'nün bulunduğu Gaziantep Ovası; yumuşak tepelerle kaplı düzlük halindedir. Ova toprağı kırmızı renkte demir oksitlidir. Bu açıdan çakmaktaşı buluntularda açık kırmızı kahverengi patina gözlenmektedir. Buluntu yerinin kesin tanımı yapılmadığı için; çevredeki diğer köylerle buluntu yeri arasındaki ilişki saptanamamaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye