©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Beyköy


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Beyköy

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
820 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
Kütahya
İlçe:
Tavşanlı
Köy:
Beyköy


TAYEx:
Gidildi - 9/10/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
1/8/1999
Tescil No:
882
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Eskişehir KK
Tescil Kadastro:
İ22-c; 20-a
     


Yeri: Kütahya il merkezinin kuzeybatısında; Tavşanlı İlçesi'nin 3 km kuzeybatısındaki; bugünkü Beyköy'ün batısında; Tavşanlı-Domaniç karayolunun batı kenarındaki Manastırtepe adıyla bilinen doğal sivri tepenin hemen kuzey tarafındaki kayalık bir plartformun üstünde ve kuzeyindeki düzlükte.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Güneydoğu-kuzeybatı yönünüde dizilmiş; fazla yüksek olmayan dağ sıralarının arasında kalan Tavşanlı Ovası'nda yer alan Beyköy'ün civarı düzdür. Buluntu yeri yörede Asar Tepe adıyla da bilinmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: Höyük olarak tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye