©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ber Ava Şikefte


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik


Haritalar Ber Ava Şikefte

Türü:
Kaya Sığınağı ve Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
1000 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Siirt
İlçe:
Eruh
Köy:


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Siirt il merkezinin güneydoğusunda; Siirt-Şırnak Karayolu'nun kuzeyinde; Siirt'ten karayolu ile 58.9 km uzaktadır. Bu buluntu yerinin tam nerede olduğu haritada gösterilmemektedir. Siirt-Eruh arası 54 km olduğuna göre bu yerin yaklaşık olarak Eruh İlçesi'nin 3.5-4 km güneydoğusunda olması gerekmektedir. Yola yakın olduğu tahmin edilmektedir. Benedict'in yayınındaki haritada gösterilmemektedir. Kodu T 65 / 1.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yazlıca Dağları'nın batı eteklerinde bir kaya sığınağıdır. Obsidien ve çakmaktaşı yontma taş endüstrisi örnekleri; kaya sığınağının hemen önündeki yamaçta ve yamacın altındaki tarlalarda dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Malzemenin tarlalardaki dağılımı 90x60 m'lik bir alanı kapsamaktadır. Buluntular yamaçta tarla kotundan 20 m yüksekliğe kadar toplanabilmektedir. Buluntu yerinin olduğu kısımda dağ sıralarının arasında dar ovalar ve havzalar bulunmaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye