©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Belpınar Karain


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Belpınar Karain

Türü:
Mağara
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Antalya
İlçe:
Kemer
Köy:
Beldibi


TAYEx:
Bulunamadı - 21/6/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Antalya il merkezinin güneybatısında; Beldibi Köyü'nün kuzeybatısında; Belbaşı'nın bulunduğu kayalıkların arkasında yer alan Belpınar Deresi'nin oluşturduğu vadinin kuzey kıyısında; yer alan küçük mağara. Adı; Bostancı tarafından Karain Mağarası olarak gösterilmektedir. Kumbucağı Kaya Sığınağı'ndan yürüyerek 3 km mesafededir. Antalya'daki Karain Mağarası ile karışmaması için Belpınar Karain adı tarafımızdan verilmiştir. Bu buluntu yeri yukarıdaki şematik planda yaklaşık olarak gösterilmiştir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Mağaranın biraz doğusunda içinde duvar resimlerinin olduğu Yatakyeri adlı bir kaya sığınağının var olduğu Beldibi köylüleri tarafından Bostancı'ya bildirilmiştir. Bostancı bu sığınak ve resimleri konusunda hiç bir bilgi vermemekte; son yayınlarında ise buradan hiç bahsetmemektedir. Bu açıdan Yatakyeri bir buluntu yeri olarak ayrıca tanıtılmamıştır. Karain mağarasının boyutları ve oluşumu hakkında da herhangi bir açıklama yoktur. Mağaranın adının yöresel bir isim olduğu kabul edilebilir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye