©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Zonguldak Yöresi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Zonguldak Yöresi

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Merkez
Köy:


TAYEx:
Gidilmedi - 20/9/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Zonguldak il merkezinin güneybatısında; Ilıksu Deresi boyunca; derenin oluşturduğu vadide. Tam buluntu yeri bildirilmemiştir. Bu çevrede araştırmaların yapılması gerekmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çevre çok engebelidir. Yöresel vadilerle derin yarılmış tepelik ve yer yer dağlık bir görünüştedir. Ova düzlüklerine bazı akarsu vadilerinin genişlemiş kesimlerinde rastlanır. Kıyı gerisinde vadilerle yarılmış ve yükseltisi genellikle 1.000 m geçmeyen tepelik bir kesim gelmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye