©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Oluz Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Oluz Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
479 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Amasya
İlçe:
Merkez
Köy:
Toklucak


TAYEx:
Bulunamadı - 25/8/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Amasya İli sınırları içinde, Amasya-Çorum karayolunun 27. km'sindeki Gökhöyük Tarım İşletme Müdürlüğü arazisi içindedir. Gözlek Köyü'nün 2 km kuzeybatısında, Toklucak (Oluz) Köyü'nün ise yaklaşık 5 km doğusundadır. Amasya-Çorum karayolunun 3 km güneyindedir. Yassı Höyük ve Tepetarla Höyüğü olarak da bilinmektedir [Dönmez-Naza Dönmez 2009:87].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yeşilırmak'ın (antik adı İris) önemli kollarından olan Çekerek Irmağı'nın (Hitit metinlerinde Zuliya, antik Skaylaks) güneyinden geçtiği verimli Geldingen Ovası'ndadır [Dönmez-Naza Dönmez 2009:87].
Tahribat Açıklama: Oluz Höyük'te gittikçe artan ölçülerde bir tahribatın geliştiği gözlenmektedir. Özellikle höyüğün üst kesimleri ile doğu kenarlarında gelişen bu tahribata yasadışı kazı faaliyetleri neden olmaktadır [Yüksel-Bal 2009:2].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye