©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Maşat Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Maşat Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
950 m
Çap:
467 m - Yön: GD-KB

Bölge:
Karadeniz
İl:
Tokat
İlçe:
Zile
Köy:
Yalınyazı

Tahribat :
Kaçak Kazı - Tarım - Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 11/8/2003

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
20/9/1991
Tescil No:
1099
Tescil Derece:
1; 2
Tescil Kurumu:
Kayseri KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Tokat il merkezinin güneybatısında; Zile'nin 20 km güneybatısında; günümüz adıyla Yalınyazı; eski adıyla Maşat Köyü'nün 1 km güney-güneybatısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çok verimli Maşat Ovası'nda yer alan höyüğün kuzeyinde aynı adlı köyden gelen dereler Çekerek Nehri'ne karışmaktadır. Bu derelerin höyükte yaşayanların su ihtiyaçlarını karşıladığı ileri sürülmektedir. Günümüzde yakınında tatlı su pınarı yoktur. Höyük; mermerleşmiş kalker blokları üzerinde oluşmuştur. Bu kaya taban yüksek olduğu için olasılıkla bu yerin yurt yeri olarak seçilmesinde rol oynamıştır. Höyük; kazının yapıldığı yıllarda ova seviyesinden 28.8 m yüksekliğinde; doğu-batı yönünde 450 m; kuzey-güney istikametinde 225 m uzunluğunda oval biçimli bir tepedir. İç Anadolu Bölgesi höyükleri arasında bu boyutu ile büyük höyük sınıfına sokulmaktadır. İlk dönem kazılarında 5.7 m'de ana kayaya ulaşıldığı bildirilmektedir [Akurgal 1946:220].
Tahribat Açıklama: Yerleşmenin tarımfaaliyetleri ve kaçak kazılar nedeniyle tahrip olmuş durumdadır. Yamaçları ekilidir ve üzerinde çukurlar görülmektedir. Kuzeybatı yamacında kerpiç ev kalıntıları ve doğu yamacında taş blokları vardır [TAYEx 11.8.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye