©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İnceburun


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar İnceburun

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Sinop
İlçe:
Merkez
Köy:
Soğucak


TAYEx:
Gidilmedi - 10/9/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Sinop il merkezinin kuzeydoğusunda; Soğucak Köyü'nün kuzeybatısında; Topdağ yakınında; fenerin yaklaşık 400-500 m batısında yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Buluntu yeri; M.A. Işın tarafından tam açıklanmamıştır. Işın ile yaptığımız özel görüşmede; buluntu yerinin Gümüşdere; Ağaçlı gibi bir kumul olduğu söylenmiştir. Buna karşılık Işın'ın yayınındaki haritada buluntu yeri yukarıdaki tanıma uygun olarak tam deniz kenarında gösterilmemiştir. 2006 yılında yapılan başka bir inceleme gezisinde (B. Dinçer); buluntu yerinin tam konumu açıkça tarif edilmiş ve Işın'dan da görüş alınarak kesinleştirilmiştir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye