©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İkizin Mağarası


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar İkizin Mağarası

Türü:
Mağara
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Kahramanmaraş
İlçe:
Pazarcık
Köy:
Merkez


TAYEx:
Gidilmedi - 9/8/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kahramanmaraş İli'nin doğusundaki Pazarcık İlçesi'nin olasılıkla güneydoğusunda; Ardıl Çayı Boğazı'nın kalkerli sayları yüzünde bulunan doğal mağaralardan biri. Kökten mağaranın tam yerini bildirmemektedir. Olasılıkla Ardıl Çayı'nın boğaz oluşturduğu yer olan Pazarcık İlçesi'nin doğusunda Ardıl Köyü'nün kuzeyindeki kayalıklarda çok fazla sayıda mağara olduğu 1:100.000 ölçekli haritada görülmektedir. Olasılıkla bu mağaralardan biri İkizin Mağarası'dır. Şematik planda gösterilen Sarıl ve Ardıl köyleri arasındaki buluntu yeri için bak. Gani Dağı Yöresi fişi.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Araban yöresinden doğan Ardıl Çayı; doğu-batı istikametinde akıp; Araban Ovası'nı suladıktan sonra Ardıl Boğazı'ndan sonra güneybatıya dönüp bataklıkta son bulmaktadır. Ovanın güney ve kuzeyi dağlıktır. Yüzey hareketliliği boğaza doğru artmaktadır. Kökten; İkizin Mağarası'nın boyutları ve diğer özellikleri hakkında bir fikir vermemektedir. Yazısında "İkizin adlı sığınakta çalıştık" demesinden mağaranın fazla büyük olmadığı yorumunu getirmekteyiz.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye