©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çatırık


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Çatırık

Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
1570 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Mersin
İlçe:
Silifke
Köy:
Sarıaydın


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Mersin; Silifke'ye bağlı Sarıaydın Köyü'nün içinden akan Aksıfat Nehri'nin akış yönünde; Erenler Mevkii'ne doğru; 2-3 km kadar ileride; bu nehrin açtığı kanyonun girişindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çatırık ve Kaleburun mağaraları; aynı kırık üzerinde bulunan teknotik çatlaklardır. Haritaları üzerinden bu açıkça görülür. Esasen; her iki mağaranın ikişer ucu da bitmeyip; çatlak boyunca devam eder. Ancak buralarda genişlik azaldığından (15-20 cm) daha fazla ilerlemek mümkün değildir. Çatırık Mağarası'nın girişi çok dar olup; iki parelel kenarı 15 cm ve 35 cm; öteki kenarları ise 64 cm olan bir dörtgen şeklindedir. Mağaranın tavanı; genişliği az olması nedeniyle çoğu zaman görülememiştir. Mağaranın eni -33 m'den sonra daralmaya başlar. 22 cm'lik bu dar bölümde duvarlar mercan oluşumlarıyla kaplıdır ve geçiş çok zordur. Daha sonra bu bölüm aniden daha geniş bir galeriye kavuşur. Çoğu yerde güvenli bağlantı yapmak güç olduğundan; araştırma yapma açısından tehlikeli bir mağaradır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye