©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çatal Obruk


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Çatal Obruk

Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
2450 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Mersin
İlçe:
Arslanköy
Köy:


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Bolkar Dağları'nda; Alaçayır Mevkii'nde yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bölge; tamamen Miyosen yaşlı bol çatlak ve eklemli kireçtaşlarından oluşmuştur. İki dikey bacadan oluşmuş olan mağara; bir erime dolininin tabanında gelişmiştir. Tamamen dikey şekilde gelişmiş fosil bir mağaradır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye