©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Cennet


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Cennet

Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
150 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Mersin
İlçe:
Silifke
Köy:
Narlıkuyu


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Elips şeklindeki Cennet çukurunun batı ucunda büyük bir moloz yığını üzerinde ve takriben 60 m kotta eski bir Bizans kilisesinin harabesi bulunmaktadır. Buradan itibaren batıya doğru devam eden mağara başlamaktadır. Cehennem mağarasının hemen yakınındadır. Mağara turizme açılmıştır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Miyosen devrine ait kalkerler içinde alttan bir yeraltı deresinin yaptığı erozyonla tavanı çökmek suretiyle meydana gelmiş bir çukurdur. Denizden yüksekliği 150 m olan bu çöküntünün içine Roma Dönemi'nden kalma merdivenli bir patikayla inilmektedir. Mağaranın en derin noktasında yeraltı suyunun küçük bir kısmı sifon şeklinde gözükmekte ve mevsimsel olarak zaman zaman taşkın yapmaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye