©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Acemhöyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


14C
Haritalar Acemhöyük

Türü:
Höyük
Rakım:
953 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Aksaray
İlçe:
Merkez
Köy:
Yeşilova


TAYEx:
Gidilmedi - 7/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
30/9/1988
Tescil No:
274
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Aksaray il merkezinin 18 km kuzeybatısındaki Yeşilova İlçesi sınırları içindedir. Aksaray'dan Yeşilova'ya giden karayolu asfalt olduğu için ulaşımı çok kolaydır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Uzaktan bakıldığında yayvan bir tepe görünümünde olan yerleşmenin çanak çömlek dağılımına göre 800x700 m boyutlarında olduğu bildirilmektedir. Araştırmacılar höyüğün İTÇ yerleşmesinin boyutlarını saptayamamıştır. Çağdaş Yeşilova evleri tarafından hemen hemen kuşatılmış olan höyük; özellikle kazıların tekrar başlaması üzerine artık tahribata uğramamaktadır. Melendiz Dağı'nın yakınından doğan Melendiz Çayı (Uluırmak); tepenin yakınından geçerek Tuz Gölü'ne dökülmekteydi. Günümüzde sulama amacıyla kullanıldığı için çay göle ulaşamadan artık ovada kaybolmaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: Yerleşme ilk olarak GEEAYK; 10.3.1978; 1013; daha sonra Konya KK; 3.6.1988; 274 kararı ile tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye