©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Damlıboğaz / Hydae

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Damlıboğaz / Hydae
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
m
Bölge:
Ege
İl:
Muğla
İlçe:
Milas
Köy:
Damlıboğaz
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Muğla il merkezinin batısında; Milas İlçesi'nin 6 km batı-güneybatısında yer alan antik Hydae/ Kydae kentinin bulunduğu yerdir. Güllük Körfezi'ne bağlanan Sarıçay Vadisi'nde Damlıboğaz/Damlarboğaz Köyü'nün çok yakınındadır. MÖ 478 yılında kurulduğu bilinen antik kentin gerçekte ilk kuruluşunun MÖ 3. bin yılına kadar geri gittiği; olasılıkla Sarıçay Nehri'nin yatağının değişmesiyle ortaya çıkan antik mezarlıkta MÖ 3. bin yıl kaplarının da bulunmasına dayandırılabilir. Bu mezarlık çevre köylülerce; 1970 yılından beri yağmalanmıştır. Muğla Üniversitesi tarafından da araştırılan bu yerde ele geçen tüm kaplar; koleksiyoner S. Kazancıoğlu satın almasıyla dağılmadan toparlanabilmiştir. 2001 yılında Sadberk Hanım Müzesi tarafından satın alınan bu koleksiyon içinde MÖ 3. bin yılına tarihlenen gaga ağızlı testiler; kulplu çömlek ve iki kulplu tankartlar vardır. İasos ile beraber yörenin İTÇ'nda yoğun yerleşime uğradığı kesinleşmiştir. 2002 yılında A. Diler tarafından yapılan yüzey araştırmasında kaçak kazı çukurlarında yapılan incelemeler sonucunda tahrip edilen pithoslara ilişkin yeni kırık parçalar saptanmıştır. Bütün bu verilerden Milas Müzesi'nde sergilenen ve depolarda korunan İTÇ çanak çömleklerinin önemli bir bölümünün bu alandan geldiği anlaşılmaktadır. Bu çanak çömlekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda malzeme; yapım tekniği; bezeme biçimleri ve formları bakımından yakın benzerlerinin Güneybatı Anadolu merkezlerinden Iasos; Bercesultan; Aphrodisias; Elmalı-Karataş; Efes; Karahisar; Batı Anadolu'da Liman Tepe; Baklatepe; Kuzeybatı Anadolu'da yer alan Troya; Yortan; Babaköy; Orta Batı Anadolu'da Manisa-Akhisar bölgesi; iç kesimlerde Kusura; Bozüyük; Küllüoba ve Küçükhöyük gibi merkezlerin İTÇ tabakaları ve nekropol alanları ile Anadolu dışında Kıta Yunanistan ve Kiklad Adaları'nda olduğu tespit edilmiştir. 2006 ve 2007 yıllarında A. Diler ve ekibi tarafından yapılan Bodrum yarımadası Leleg Yerleşmeleri Yüzey Araştırması kapsamında yapılan çalışmalarda dere yatağında kaçak kazılar sonucu bazı duvar kalıntıları ve pithos gömülerin açığa çıkarıldığı görülmüştür. Sarıçay ovasının 5-6 m kadar altında kalan ve büyük ölçüde tahrip edilen pithoslardan ölçülebilecek kadar korunmuş olanlar yaklaşık 0.35-0.90 m çapındadır. Bulunan İTÇ çanak çömlekleri ve pithos parçaları bugünkü köy yerleşiminin 500 m kadar kuzeyindeki bu alanın İTÇ'nda nekropol olarak kullanıldığını kesin olarak kanıtlamaktadır [Diler et al. 2009:133-134]. 2008 yılında Diler ve Gümüş tarafından yapılan yüzey araştırmasında pithos gömü alanında yapılan çalışmada ilk kez in situ bir pithos saptanmıştır. 0.85 m çap ölçüsüyle bir gömü pithosu olarak kulalnıldığı düşünülmektedir [Diler-Gümüş 2010:104-105]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri: Muğla İli'ne bağlı Milas İlçesi'nin kuş uçumu 8 km uzağında; Sodra Dağı'nın batısındaki Damlıboğaz Köyü'nde yer alır. Köyün bulunduğu Kale Tepesi ile doğudaki Sarıçay (antik dönemde Kybersos) Vadisi ve çevresindeki alanda konumlanmıştır [Diler 2002:225].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sarıçay'ın eski yatağının; bugünkü kanalın 40-50 m kadar batısından geçtiği belirtilmektedir [Diler 2002:225]. Damlıboğaz Köyü'nün hemen önünden geçen Sarıçay'ın ötesinde geniş verimli bir ova bulunmaktadır. Kent sarp ve kayalık bir tepenin zirvesinde kurulmuştur [Tırpan 1999b:461-62].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye