©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


M1 - M2 Mezarları

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

M1 - M2 Mezarları
Türü:
Mezarlık Alanı
Rakım:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Hakkari
İlçe:
Merkez
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Erken Demir Çağı

     


Hakkari Kalesi'nin güneybatısında yer alan ve Kaledibi denilen dik kayalığın eteğinde M1 olarak adlandırılan mezar odası bulunmaktadır. Buranın 1.5 km, Hakkari kent merkezinin ise birkaç yüz metre kuzeyinde de M2 ismi verilen mezar odası vardır. Hakkari M1 mezarı, taş örgü ve anakayaya oyulmuş duvarlardan oluşmuştur. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde, dikdörtgen planlıdır. Uzunluğu 3 m, genişliği güneyde 1.2 m, kuzeyde 0.7 m'dir. Mezar odası düzensiz planlı olup, doğu duvarının bir bölümü, batı duvarının ise tamamı taş örgülüdür. Kuzeydeki kısa duvarında 1x1 m yassı sal taşı levhalarla oluşturulan hücre vardır. Dromos olup olmadığı bilinmemektedir. İskelet kalıntıları, 50 insanın gömüldüğünü göstermektedir. Mezar odasında MÖ 2. binyılın ortalarına ve son yy'lara tarihlenen 13 adet taş stel bulunmuştur. Mezar odası ile bu taş steller arasında bağlantı yoktur. M1 mezarının 1.5 km kuzeyinde bulunan M2 mezar odası 4.1x1.6 m ölçülerinde olup duvarları yassı sal taşları ile bindirme tekniği ile yapılmış, üstü kapak taşları ile kapatılmıştır. Mezar odasında 2 tabakada 15 adet gömü vardır. M1 mezarında bulunan boyalı çanak çömlekler MÖ 2. binyıl ile bağlantılı olabileceğini gösterir. Van-Urmiye boyalılarının, Habur çanak çömleğinin ve Erken Demir Çağı çanak çömleğinin aynı mezarda yer alması kronolojik problemler oluşturur. M1 mezarının çanak çömlekleri Erken Demir Çağı örnekleriyle örtüşmezken, M2 mezarında Erken Demir Çağı'na tarihlenen, çanak çömlek buluntusu oldukça azdır. Burada bezemeli örnekler mevcuttur. Bu tip çanak çömleğin benzerlerine Van Gölü Havzası'nda rastlanılmaktadır. Bölgede yuvarlak kesitli demir bilezikler ile yine demirden bir hançer namlusu bulunmuştur. Demir bileziklerin üst tabakadan bulunmuş olması daha geç bir kullanıma işaret eder.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye