©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Fındık Kayabaşı

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Fındık Kayabaşı
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
940 m
Bölge:
Ege
İl:
Kütahya
İlçe:
Merkez
Köy:
Fındıkköy
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Kütahya il merkezinin kuzeydoğusunda; Sabuncupınar Kasabası-Fındık Köyü'nün 3 km kadar kuzeydoğusunda; Kütahya-Eskişehir il sınırında yer almaktadır. Yerleşme yerinin 500 m kuzeyinden Eskişehir-Kütahya demiryolu geçmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yerleşme yeri; kayalık bir yükseltinin kuzey tarafındaki yamacının üstündedir. Efe; günümüzde oldukça meyilli olan bu yamacın zamanında teraslama yapılarak düzeltilmiş olabileceğini tahmin etmektedir [Efe 1995b:106]. Kayalık; yerleşilen bu yamacın her iki tarafında dik olarak yükselmektedir; doğu tarafında olasılıkla Bizans dönemine ait kaya odaları bulunmaktadır. Kayalığın kuzeyinden Kargın Deresi'nin bir kolu olan Fındık Çayı ya da Aşı Deresi geçmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İlk defa C.H.E. Haspels ve ekibi tarafından bulunan kayalık yükseltinin yamacındaki bu eski yerleşme yeri; T. Efe tarafından; 1988 yılında Kütahya; Bilecik; Eskişehir il sınırları içinde yapılan yüzey araştırmasında ziyaret edilmiştir [Efe 1990:409;res.16]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Neolitik Çağ bulguları dışında ele geçen birkaç adet İlk Tunç Çağı çanak çömlek parçası ile çark yapımı parçalar; buranın aynı zamanda geçici bir konaklama yeri olarak da kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Efe tarafından Neolitik Çağ'a konan çanak çömlek parçaları; küçük taşcık katkılı; gri veya gri-kahverengi hamurludur. Yüzey rengi genellikle kahverengi ve tonlarıdır. Yüzey genelde astarsız olup iyi düzeltilmiş ve açkılanmıştır. Kırmızı astarlı olanlar azdır. İyi pişirilmişlerdir. Neolitik Çağ'a özgü "S" kıvrımlı; şişkin dudaklı; küresel gövdeli derin kase ve çömlekler en çok görülen biçimdir [Efe 1995b:res.1-6;8]. Sığ kase biçimli parça ise az bulunmuştur. Dipler düzdür. İp delikli tutamaklar son derece sınırlıdır. Üzerinde yiv ve nokta bezeme olan bir kutu parçası; Fikirtepe'dekilere benzemektedir [Efe 1995b:res.2/12]. Ayrıca kahverengi hamurlu; kalın krem astarlı bir parçanın üzerinde kırmızı boya ile verevine bir bant ve buna paralel çizilmiş cizgilerden oluşan bezemeli bir parça ele geçmiştir. Yontma Taş: Yüzeyde bulunan taş alet ve artıkların hemen hemen hepsi çakmaktaşındandır. Genelde bir yonga endüstrisi ile karşılaşılmıştır. Yonga aletlerden bazıları mikrolit özellikler göstermektedir. Obsidiyenden bir dilgi mevcuttur [Efe 1995b:1-6].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Efe; burasını daha çok çanak çömleklerin mal ve biçimsel özelliklerine göre tarihlemektedir. Efe; yerleşme yerinde kendine özgü Fikirtepe malı parçalarının bulunmayışından; biçimlerin çok basit oluşu ve ip delikli tutamaklı kapların olmayışından; burasının bilinen en eski Çanak Çömlekli Neolitik Çağ'dan sonraya; Fikirtepe evresinden önceye tarihlendirilmesini önermektedir [Efe 1995b:109]. Kutu parçasının üzerindeki yiv ve nokta bezemeden ve krem üzerine kırmızı boyalı parçanın varlığından; şimdilik Ilıpınar X. tabakası ile benzerlik kurmaktadır.


Liste'ye