©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kırıkköy Megalitleri

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kırıkköy Megalitleri
Türü:
Mezarlık Alanı
Rakım:
75 m
Bölge:
Marmara
İl:
Edirne
İlçe:
Lalapaşa
Köy:
Kırıkköy
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Erken Demir Çağı

     


Kırıkköy Menhirleri, Çömlekakpınar (Kırıkköy / Çömlekpınar / Çömlek) Köyü'nün 2 km güneyinde, Kırıkköy olarak adlandırılan tepede, kuzey-güney doğrultusunda uzanır. Ovalık ve ekili bir arazinin ortasında; burun şeklinde çıkıntı yapan doğal bir yükselti üzerinde bulunmaktadırlar. Tarlalar megalitlerin bulunduğu alana doğru ilerlemektedir. Ovanın bitiminde doğuda ve batıda tepeler ve dalgalı arazi; doğuda bir dere ve derenin vadisi görülmektedir. Menhirler dairesel gruplar halinde dizilmiştir; burun üzerinde bulunanlar merkezi konumludur. Kırıkköy Menhirleri 1969 yılında R. Esin tarafından keşfedilmiştir. Esin'in saptamaları ve fotoğrafları 1969 yılında Ş.A. Kansu tarafından yayınlanmıştır. Kansu, ne zamandan kaldığı bilinmeyen büyük dikilitaşlardan meydana gelmiş bir mezarlık olarak tanımlar ve menhir (monolit) olmalarının kuvvetle olası olduğunu söyler [Kansu 1969:res. 8-9]. Kırıkköy Menhirleri, M. Özdoğan başkanlığında yapılan yüzey araştırmalarında da incelenmiş, R. Erdoğu'nun yaptığı lisans üstü çalışma sırasında ise detaylı olarak çalışılmıştır. Menhirlerin kapladığı alan 165x65 m boyutlarındadır. Menhir topluluğu üç ayrı gruptan oluşmaktadır. İki grup oldukça iyi durumda günümüze ulaşmış, ancak üçüncü grup tarla açmak amacıyla tahrip edilmiş ve çok sayıda taş olarak günümüze ulaşmıştır. Menhirler düzeltilmiş bir platformda yer almaktadır ve platformun dış bölgesine açılan -uçlarına doğru sivrilen- oval formlu hendekle grubun konumu belirginleştirilmiştir. Hendek ovalinin sivrilen her iki ucunda birer tümülüs vardır. Erdoğu tarafından taşlar, gövde ve üst bitiş formlarına göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca taşlarda, 0.5 cm derinliğinde küçük "cup-mark"lar ve "V" şeklinde bezeme tespit edilmiştir.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye