©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Türbe Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Türbe Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
480 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Siirt
İlçe:
Eruh
Köy:
Çiçekyurdu
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Türbe Höyük, Siirt il merkezine 27 km uzaklıkta, Merkez İlçe'ye bağlı Yokuşbağlar Köyü, Çiçekyurdu Mezraası'nın kuzeybatısında yer alır. Höyük, Siirt'in güneyinden akan Botan Suyu'nun kıyısında bulunan, yaklaşık 100x40 m boyutlarında bir yerleşmedir [Sağlamtimur 2004a:463; Sağlamtimur 2004b:151]. Höyük, Botan Suyu Vadisi'nin güneyinde, bu derin vadinin bittiği alana yakın, iki yüksek dağ sırasının birbirine yaklaşarak kapandığı bir noktada bulunmaktadır. Yerleşme alanının kültürel dolgusunun, Botan Suyu'nun yan kolları tarafından sel tipi akışlarla vadi içine biriktirilmiş, bloklu çakıl depolarından oluşan doğal bir tepenin üzerinde, 3-4 m olduğu düşünülmektedir. Yerleşme alanı, güneyden kuzeye doğru genişleyerek alçalmaktadır. Höyüğün kuzey tarafını mevsimlik akan bir dere sınırlamaktadır. Derenin getirmiş olduğu alüvyonal birikinti ise höyüğün kuzeybatı kısmında çakıllı düz bir alanın oluşmasına sebep olmuştur [Sağlamtimur 2004a:463]. Höyük yüzeyi, batıdan doğuya alçak bir hendeğe doğru eğim göstermektedir. Türbe Höyük, Dicle-Fırat Nehirleri Arkeolojik Keşif Araştırmaları Projesi çerçevesinde, Algaze başkanlığındaki ekip tarafından Botan Suyu Vadisi'nde yapılan araştırmalar sırasında, ilk kez 1988 yılında saptanmıştır [Algaze 1989: 253, 268, 279]. 2000 yılında J. Velibeyoğlu, A. Schachner ve Ş. Schachner tarafından gerçekleştirilen bir sezonluk yüzey araştırması sonrasında 2002 yılında, H. Sağlamtimur başkanlığında arkeolojik kazılar başlamıştır. Türbe Höyük, Botan Suyu'nun Dicle ile birleştiği noktadan 6 km kadar kuzeydedir. Bu konumu nedeniyle Botan Vadisi boyunca kuzey veya güney bölgelere ulaşım açısından önemli bir geçiş noktasında yer almaktadır [Sağlamtimur 2004a: 463]. Höyüğün güneydoğusunda, 250x300 m boyutlarına sahip bir alanda ele geçen obsidiyen buluntular, yerleşmenin obsidiyen ticaretinde rol aldığını göstermektedir. Yüzeyde bulunan çanak çömleklere ve savunma duvarına dayanılarak, Türbe Höyük'deki ikinci yerleşme evresinin olasılıkla, MÖ 1. binyılın ikinci yarısına tarihlenebileceği önerilmiştir [Velibeyoğlu et al. 2002:785-786].
Yeri: Siirt il merkezinin güneybatısında; Yokuşbağları (Susik) Köyü'nün 1.5 km kuzey-kuzeydoğusunda; Çiçekyurdu Mezrası'nın kuzeybatısnda; Botan Suyu'nun doğu yakasında yer almaktadır. Köyün günümüzdeki adı Çiçekyurdu'dur.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yaklaşık 100x40 m boyutlarındaki yerleşim yeri; Botan Suyu'nun Dicle Nehri ile birleştiği noktadan 6 km kadar kuzeyde; Botan Suyu Vadisi'nin içinde yer almaktadır. Doğal bir tepe üzerinde yer alan höyük batıdan doğuya alçak bir hendeğe doğru eğim göstermektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye