©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kilise Tepe / Maltepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kilise Tepe / Maltepe
Türü:
Höyük
Rakım:
300 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Mersin
İlçe:
Mut
Köy:
Kışlaköy
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Mersin'in batısında; Mut'un 19 km güney-güneydoğusunda; Kışlaköy'ün 1 km kuzeyindedir. Silifke'nin yaklaşık 36 km kuzeybatısında, Kışla Köyü'nün 1.350 m güneyindedir. Silifke-Mut karayolu höyüğün uzak kuzeyinden geçmektedir. Ulaşımı kolaydır. J. Mellaart [Mellaart 1954:192] tarafından Maltepe adıyla, Demir Çağı, MÖ 2. binyıl ve MÖ 3. binyıl yerleşmelerine ait bulgularıyla beraber bilim dünyasına tanıtılan bu yerleşme yerinde, D.H. French de 1965 yılında yüzey toplaması yapmıştır. Höyük bu kez Kilise Tepe adıyla bildirilmiştir. Yerleşme yerinin üstten altta doğru, Bizans Dönemi, Son Roma Dönemi, Demir Çağı, Son ve Orta Tunç Çağı ve İlk Tunç Çağı yerleşmelerini bünyesinde barındırdığı anlaşılmıştır. 2009 yılında Jackson-Postgate tarafından yapılan sondajlarda bir taş döşemeye ulaşılmıştır. Bu döşeme ve üzerindeki safhalardaki duvarlar temiz yatay kil yüzeyler ile aralarında yer alan küllü ya da çakıllı dolgulardan oluşan iyice sıkışmış bir tabaka dizisinin içindedir. Bu tabakalar Yüzey 1-6'yı takiben Safha 7-14 arası numaralandırılmıştır. K14a'da yapılan sondajda yeni doğmuş ya da foetal bir bebeğin kemikleri ortaya çıkarılmıştır. 7-14 arasındaki safhalardaki çukur ve ocaklardan aralarında arpa, buğday, üzüm, zeytin, baklagiller ve muhtemelen burçak bulunan birçok farklı bitki kalıntısı elde edilmiştir. Bizans ve Hellenistik duvarların altındaki en geç Demir Çağı yerleşimi, ateş yapıları, iki derin yuvarlak depo çukuru ve daha güneyde yer alan çok büyük bir dikdörtgen depo yapısıyla birlikte Yüzey 1 tarafından temsil edilmektedir. Bunun altında birbirini takip eden, sadece ara sıra çok daha küçük depo çukurları tarafından kesilen bir açık alanda yer alan üç ya da dört yerleşim yüzeyi bulunmaktadır. Bu tabakaların kronolojisi itibariyle Yüzey 1 ile ilintilenen çanak çömlekler ve özellikle de Beyaz Boyalı IV (White Painted IV) çanak çömlekleri bu yüzeyi MÖ 750-650 arasına tarihlemekte olup Yüzey 2 ve 3'le hemen önceki yy'lara tarihlenen ve aralarında İkirenkli (Bicrome) ve Kırmızı-üstü-Siyah (Black-on-Red) gibi diğer Doğu Akdeniz mallarıyla birlikte Beyaz Boyalı çanak çömleklerin de bulunduğu malzemeler ilintilenmektedir [Jackson-Postgate 2011.426-429].
Yeri: Mersin İli; Mut İlçesi'nin yaklaşık 20.5 km güneydoğusunda; Silifke İlçesi'nin yaklaşık 36 km kuzeybatısında; Kışlaköy Köyü'nün 1 km kuzeyindedir. Silifke-Mut karayolu höyüğün uzak kuzeyinden geçmektedir. Ulaşımı kolaydır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Göksu Nehri üzerinde Silifke'nin 10 km ötesinde gerçekleştirilen Kayraktepe Baraj gölünün suları altında; yakınındaki Çingene Tepe ile birlikte kalacak olan höyük; Maltepe (Mut) adıyla da bilinmektedir. Nehrin karşı batı yakasında Çingene Tepe'nin güneyinde Maltepe adlı bir başka yerleşme yeri bulunmaktadır. Çevre köylüleri de esas adının Kilise Tepe olduğunu belirtmişlerdir. 1:25.000 ölçekli haritada da bu isimle anılmaktadır. Tepe Göksu Nehri'nin oluşturduğu dar vadiye hakim pozisyonda; üstü düz; sarp yamaçlı konglerematik bir yükseltinin üzerinde bulunmaktadır. Bu kayalığın kuzey eteğinde tatlı bir su kaynağı yer almaktadır. Yerleşim yerinin yaklaşık 20 m kalınlığında bir kültür toprağı barındırdığı ilerisürülmektedir. Batı kesiminden geçen Kurtsuyu adlı dere aşağıda Göksu ile birleşmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye