©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Efeoğlu

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Efeoğlu
Türü:
Höyük
Rakım:
880 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Antalya
İlçe:
Korkuteli
Köy:
Büyükköy
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Antalya il merkezinin kuzeybatısında; Korkuteli İlçesi'nin yaklaşık 18 km kuzeydoğusunda; Büyükköy'ün (Büyük Ali Fahrettin Köyü) 1 km güneybatısında; Kürükini Mevkii'nin 250 m kadar doğusundadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Asar ya da yakınındaki kaynaktan dolayı Efeoğlu adıyla bilinen höyük; ova yüzeyinden 40 m yüksekliğindeki doğal bir tepe üzerinde yer almaktadır. Doğusundan Durhasan Deresi geçmektedir. Burada yerleşiklerin su ihtiyaçları hem kaynaktan hem de bu dereden sağlanmış olmalıdır. Höyüğün çapının 150 m olduğu ve olasılıkla sürülmeden dolayı tahrip olduğu bildirilmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1993 yılında M. Özsait tarafından tespit edilmiştir.
Tabakalanma: Höyükte yapılan yüzey araştırmasında; yüzeyinden Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ dışında Son Kalkolitik; Demir Çağ ve Roma Dönemi çanak çömlek parçaları toplanmıştır [Özsait 1995:486].
Buluntular: Çanak Çömlek: Özsait burada monokrom çanak çömlek parçalarının var olduğunu belirtmektedir. Çanak çömlek hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmemektedir. Sürtme Taş : Çağı bilinmeyen ezme ve öğütme taşları bulunmuştur.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Göller Bölgesi'ndeki birçok yerleşme yeri gibi; bu höyüğün de Son Neolitik ve İlk Kalkolitik Çağ çanak çömleklerini; mal ve biçimsel özelliklerine dayanarak ayırmak şimdilik olanaksızdır. Bu açıdan Neolitik Çağ yerleşme yerleri arasında kesin olarak saymak mümkün olamamaktadır.


Liste'ye