©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Damlıboğaz / Hydae

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Damlıboğaz / Hydae
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
m
Bölge:
Ege
İl:
Muğla
İlçe:
Milas
Köy:
Damlıboğaz
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Geometrik Arkaik

     


Yeri: Muğla İli'ne bağlı Milas İlçesi'nin kuş uçumu 8 km uzağında; Sodra Dağı'nın batısındaki Damlıboğaz Köyü'nde yer alır. Köyün bulunduğu Kale Tepesi ile doğudaki Sarıçay (antik dönemde Kybersos) Vadisi ve çevresindeki alanda konumlanmıştır [Diler 2002:225].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sarıçay'ın eski yatağının; bugünkü kanalın 40-50 m kadar batısından geçtiği belirtilmektedir [Diler 2002:225]. Damlıboğaz Köyü'nün hemen önünden geçen Sarıçay'ın ötesinde geniş verimli bir ova bulunmaktadır. Kent sarp ve kayalık bir tepenin zirvesinde kurulmuştur [Tırpan 1999b:461-62].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Tırpan tarafından 1997'de yapılan çalışmalardan sonra, 2000 yılında Milas Müzesi başkanlığında Muğla Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile birlikte kurtarma kazısı yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma:
Buluntular: Mimari: Sarıçay Köprüsü'nün 250 m güneyindeki yatak üzerindeki incelemelerde Geç Arkaik Dönem'e ait bir duvarla birleşen basamak türü bir mimari öğeden oluşan yapı bulunmuştur [Diler 2005:137]. Çanak Çömlek: Gömüt 2'de ele geçen adak kapları arasında, 6 krater, 5 amphoriskos, 4 skyphos, 3 kotyle, 3 olpe, kapaklı pyksis ve lebes gamikos, fincan ve kuş tutamaklı bir kapak vardır. Geç Geometrik Dönem'e (MÖ 730-680) tarihlenmiştir [Özgünel 2006:41]. Aynı eserdeki katalog çalışmasında şu anda Fethiye Arkeoloji Müzesinde olan, satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış on adet fincan, üç adet sığ vücutlu fincan ve bir adet yonca ağızlı fincanın buluntu yerleri, olasılıkla Damlıboğaz olarak verilmiştir. Beçin'deki Mezar A'dan gelen tüm seramikler Geometrik Dönem'in geç evresine (MÖ 730-680) tarihlenmiştir. Mezar: Kurtarma kazısı sonucunda biri soyulmuş, diğeri in situ halde Geometrik Dönem'e ait iki adet devasa ölçülerde oda mezar ortaya çıkmıştır. Eserler Milas Müzesi'nde sergilenmektedir. Sur: Sub-geometrik dönem kapları göz önüne alındığında sur duvarı MÖ 7. yy'a tarihlendirilmektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Yapılan araştırmalarda sonucunda Damlıboğaz'da İlk Tunç Çağı nekropolü, Geometrik ve Arkaik dönem nekropolü ve sivil yerleşme olduğu ortaya çıkmıştır. Köyün güneyinde yapılan kazı çalışmalarında Geç Geometrik Dönem'den MÖ 4. yy'a kadar devam eden mimari kalıntılar ortaya çıkartılmıştır [Diler 2002: 2299].


Liste'ye