©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Büyüktepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Büyüktepe
Türü:
Höyük
Rakım:
1770 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Bayburt
İlçe:
Demirözü
Köy:
Çiftetaş
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Bayburt il merkezinin 35 km güneybatısında; Çiftetaş Köyü'nün 1 km kuzeyindedir. Bölgedeki en önemli höyüktür. Höyükte 1990 yılından beri A. Sagona tarafından yürütülen yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre bu tepede yaşayan toplulukların göçebe bir yaşam tarzına sahip oldukları tespit edilmiştir. Höyükte Demir Çağı'na ait buluntuların biri kazı alanının batı kısmında ortaya çıkan kabataslak bir daire şeklinde geniş boyutlu bir binanın taş temelleridir. Büyüktepe Höyüğü'nde yapılan çalışmalarda Demir Çağı bulgularının yanı sıra Hellenistik Dönem'e ait bulgulara da rastlanılmakta ve bu durum Demir Çağı'nda Bayburt'ta Hellen Kültürü'nün varlığını göstermektedir. Ele geçen Geç Hellenistik ve Erken Roma çanak çömlekleri iyi karakterli kurutulmuş ya da fırında pişirilmiş kaplardır.
Yeri: Bayburt il merkezinin 35 km güneybatısında; Çiftetaş Köyü'nün 1 km kuzeyindedir. Bu yerleşme yerine Çiftetaş'dan kuzeye doğru devam eden Çayıryolu Köyü toprak yolu ile gidilebilmektedir. Bu yol tepenin hemen doğusundan geçmektedir [Sagona 1992:şek.1]. Çayıryolu'ndan 6 km uzakta olduğu belirtilmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Büyüktepe adı verilen ve doğal iki tepeden oluşan bu yer su açısından zengin Beşpınar Vadisi'nde yer almaktadır. Aralarında semer biçiminde bir boyun ile birleşen bu iki tepeden güneyde yer alanı diğerine göre büyüktür. Büyük tepenin alttaki vadi tabanından 20 m yüksekliğinde 25x180 m boyutunda olduğu belirtilmektedir. Binlerce yıl süren erozyon tepelerin üzerinde biriken ve olasılıkla fazla kalın olmayan kültür toprağını süpürmüş ve günümüzde ana kayanın yer yer yüzeye çıkmasına neden olmuştur [Sagona 1992:305].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye