©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Bağ Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Bağ Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
230 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Samsun
İlçe:
Merkez
Köy:
Uzgur
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Geç Demir Çağı

     


Samsun il merkezinin kuş uçumu 6 km kadar batısında, Uzgur (Küplüce) Köyü'nün yaklaşık 900 m kuzeydoğusunda, Kürtün Deresi'nin güneyinde, Dedetepe'nin güneyinde, tepeden 500 m uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık olarak 70x30 m boyutunda ve 15 m yüksekliğindedir. Yapılan yüzey toplaması sonucunda Geç Kalkolitik Çağ, İTÇ ve Geç Demir Çağı'na ait çanak çömlek parçaları toplanmıştır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye