©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Değirmentepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Değirmentepe
Türü:
Höyük
Rakım:
650 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Malatya
İlçe:
Battalgazi
Köy:
İmamlı
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ I

     


Malatya il merkezinin yaklaşık 24 km kuzeydoğusunda; İmamlı ile Adagören köylerini birleştiren şosenin üzerinde; Karakaya Baraj göl suları altında kalmadan önce Fırat'ın güney kıyısındaydı. Höyük 1977 yılında saptanmıştır. 1978-1986 yıllarında U. Esin yönetiminde kazılan höyükte; 16 F karesindeki saptanan bir tahıl çukuru (244 no'lu çukur); höyükte küçükte olsa İlk Tunç Çağı I. evre yerleşmesinin varlığını göstermektedir. Çukurun içinde buğday ve arpa kalıntıları ile beraber Karaz türü kase; çömlek ve kap altlıklarına ait parçalar bulunmuştur [Esin 1984:75; res.4/3]. Hafire göre İTÇ I evre yerleşmesinin var olduğu sanılan kalıntıları; bir sel felaketi ile yok olmuştur.
Yeri: Malatya il merkezinin yaklaşık 24 km kuzeydoğusunda; Battalgazi (Eski Malatya) İlçesi'nin kuzeydoğusunda; İmamlı Köyü ile Adagören Köyü'nü birleştiren stabilize yolun hemen kuzey yanındaydı. Fırat Nehri üzerinde kurulan Karakaya Baraj Gölü suları altında kalarak günümüzde tamamen yok olmuştur. Kodu P 50 / 7.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Fırat Nehri kıyısında (günümüzde; nehirden yaklaşık 40 m uzakta) yer alan höyüğün ilk yerleşmesi; nehrin kenarındaki doğal konglomeratik bir yükselti üzerinde konuşlanmıştı. Bu yükseltinin ilk yerleşme sırasında hemen nehir kenarında olduğu ve burada yerleşenlerin su ihtiyaçlarını Fırat'tan karşıladıkları sanılmaktadır. Höyük; su altında kalmadan önce; Fırat Nehri kıyısı düzleminden 12 m; güneyindeki yol seviyesinden 4.5 m yüksekliğinde; kuzey-güney yönünde 125 m; doğu-batı yönünde 200 m uzunluğunda; üstten bakıldığında kabaca "8" biçimli orta boyutlu bir tepeydi. Kuzey kesimi dik bir yamaçla Fırat Nehri yanındaki tarlalarda son bulmaktaydı. Güneyi ise hafif bir eğimle yola kadar devam etmekteydi. Kazı yapılmadan önce ekip biçme dışında höyükte insan elinden çıkma bir tahribatın olmadığı; buna karşılık Fırat Nehri'nin zaman zaman taşması sonucunda höyüğün gerçek boyutlarını yitirdiği anlaşılmaktadır. Höyük; Fırat kenarındaki verimli tarlalar ile kaplı dar bir kıyı ovasında yer almaktaydı.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye