©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Çola Avika

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Çola Avika
Türü:
Höyük
Rakım:
700 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Batman
İlçe:
Kozluk
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İlk

     


Yeri: Batman il merkezinin kuzeydoğusunda; Kozluk İlçesi'nin batısında; Nevala Denik yerleşmesinin karşısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Ramdenka Çayı'nın hemen kuzey kıyısında bulunan yerleşme yeri 1-2 m yüksekliğinde; 100 m çapında yayvan ve alçak bir tepe şeklindedir. Yaklaşık olarak 0.75 hektar boyutunda bir alanı kaplamaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1990 yılında; M. Rosenberg ve H. Togul yönetiminde yapılan Batman Barajı göl suları altında kalacak olan yöredeki tarihi bulguları saptamaya yönelik araştırmada tespit edilmiştir. Batman Suyu'nun üzerinde yapılan baraj; bu çaya karışan Ramdenka; Hiyan ve Sason Çayları'nın bir kısmını da kapsamaktadır. Araştırma; Pennsylvania Üniversitesi ile ODTÜ-TEKDAM adına gerçekleştirilmiştir. Baraj gölünün altında; en azından 27 adet buluntu yerinin kalacağı saptanmıştır. Kalkolitik Çağ yerleşmelerinin yoğun olmadığı görülmektedir.
Tabakalanma: Diğer çağlara ait buluntuların olmayışı; bu yerleşme yerinin tek tabakalı olduğu kanısına varılmasına neden olmuştur.
Buluntular: Çanak Çömlek: Halaf Dönemi'nin tipik boyalı çanak çömleklerinin yanısıra pişirme kapları da görülmektedir. Kaba kum katkılı mal ise yerel bir mal olarak dikkati çeker. Biçimlerde düz dipli kaseler; krem renk astarlı kaseler vardır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Yerleşmenin önemi; yörede saptanan az sayıdaki Halaf Dönemi yerleşmelerinden biri olmasıdır.


Liste'ye