©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Çiçekdağı

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Çiçekdağı
Türü:
Höyük
Rakım:
850 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Yozgat
İlçe:
Yerköy
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ III

     


Yeri: Yozgat il merkezinin yaklaşık 42-43 km güneybatısında; Yerköy'ün güneybatısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük ovada yer almaktadır. Küçük bir tepe olduğu bildirilmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: W. Orthmann tarafından; höyüğün yalnızca yüzeyinden bulunan malzeme incelenmiştir.
Tabakalanma:
Buluntular: Çanak Çömlek: Zengin yüzey buluntularına sahip Çiçekdağı çanak çömlek bulguları W. Orthmann tarafından yayımlanmıştır. Yüzeyden bulunan çanak çömlek üç grupta analiz edilmiştir. Açık sarı astar üzerine kırmızı boya ya da sarımsı renkli astarlı; açkılı mal; kırmızı kahverengi kil üzerine açık sarımsı astar ve koyu kahverengi boyalı mal; açık sarı veya gri renkli kil üzerine sarımsıdan yeşilimsiye kadar değişken renkli astar ve siyahımsı kahverengi renkli boyalı mal olmak üzere üç çeşit maldan parçalar vardır. Biçimler olarak düz kenarlı küçük kaseler; içe dönük gövdeli; kalın cidarlı büyük taslar ve testiler vardır. Boya bezeklerde bantlar ve çizgi demetleri gibi genelde basit bezekler tercih edilmiştir. Bu boya bezekli mal grubu daha çok kuzeydoğu yörede ele geçen Çıradere malına benzemektedir. Boya bezeksiz mal grupları da Alişar ve Hashöyük'ten bilinmektedir. Bazı parçalarda boya bezeğin arasında sokma bezeğe de rastlanmaktadır. Bu bezeme tekniği bantlar şeklinde ayrılmış alanlarda uygulanan baskı tekniğinde benzerlik vermektedir. Boya bezekli malların yapıldığı biçimlere baskı bezek teknikli malda da rastlanmaktadır. Tek renkli astarlı mallara ait parçaların bir kısmının boyalı çanak çömleğe hem kil hem de astar özellikleri ile benzemesi boyalı malların boyasız kısımlarına ait olabileceği düşüncesi yaratmaktadır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Çiçekdağı; ayrıntılı toplanan ve İç Anadolu Bölgesi'nin diğer önemli yerleşimleri ile beraber W. Orthmann tarafından yayımlanması dışında başka bir özelliği olmayan bir yerleşim yeridir. W. Orthmann değerlendirdiği bu çanak çömleği kesin tarihlememektedir. İç Anadolu Bölgesi'nin kronolojik yerleşimleri Alişar gibi o da yetersiz yerleşim yerlerine bağlı kalınarak yapıldığı için yöresel özellikler taşıyan mal gruplarını tarihlemek zorlaşmaktadır. Kesin olmamakla beraber İTÇ III. evrenin sonuna konabilir.


Liste'ye