©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Çıradere

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Çıradere
Türü:
Höyük
Rakım:
1250 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Çorum
İlçe:
Alaca
Köy:
Suludere
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ I

     


Yeri: Çorum il sınırları içindedir. Boğazkale'nin 8.5 km kuzeydoğusundaki; Suludere (Çıradere) Köyü'nde; caminin doğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kayalık alanı yaran küçük bir derenin güney yakasında olan küçük bir yerleşmedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: R. Hachmann tarafından bilim dünyasına bildirilen höyükte; 1954 yılından itibaren toplanan malzemeler W. Orthmann tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
Tabakalanma: Çanak çömlek arasında bir grup malzeme kesin olmamakla beraber Kalkolitik Çağ'a tarihlenmektedir. Höyüğün tabakalanması ancak arkeolojik kazıyla kesinleşecektir.
Buluntular: Çanak Çömlek: R. Hachmann ve W. Orthmann tarafından Son Kalkolitik-İlk Tunç Çağı I evresine tarihlenen çanak çömlek endüstrisinde belirgin mal grubu; dışı siyah içi kahverengi; iki yüzey renkli mal olarak tanımlanan maldır. Yüzeyde bu mala ait büyük kaplara ait parçalar ele geçmiştir. Ayrıca Çıradere meyvalıklarının ayak kısmına benzeyen çok sayıda parça bulunmuştur. Bunlarda da kahverenginde astar görülmektedir. Bu tip ayrıca Alacahöyük Kalkolitik Çağ meyvalıklarını hatırlatmaktadır. Çıradere'de ele gecen çanak çömlek parçalarının büyük çoğunluğu kırmızı astarlı mal gibi İlk Tunç Çağı'nın son dönemine aittir. Yine höyükte içi siyah dışı kahverengi astarlı parçalar vardır. Yüzeyde toplanan paçalar arasında son büyük grup Çıradere malı olarak tanımlanan boya bezekli maldır. Bunların hamurlarına ince kumcuklar katılmıştır. Kil olarak kırmızımsı kil seçilmiştir. Boya bezemeler; portakal kahverengimsi yüzeye ya da kahverengimsi sarı renkte bir astar üzerine uygulanmıştır. İyi pişirilmiştir. Bezemeler genelde düz ya da dışa dönük ağızlı kulplu fincanlar ve derin kaplarda görülmektedir. İçi görülebilecek açık biçimlerde boya bezek iç yüzeye ince demetler oluşturacak; dış yüzeyde ise aynı renkte geniş kenar çizgisi bant şekilde yapılmıştır. Kapalı biçimlerde ise demet şeklinde bezeme dış yüzeyde ağız çizgisinin hemen altına uygulanmıştır. Ele geçen bir parça ise iki memeciğin dışında tümüyle kırmızıya boyanmıştır. Bu tip boya bezek Kültepe ve Alişar'da fincanlarda bulunmaktadır. Bir başka parçada üst kısım kahverengi astarlı alt kısım ise baskı bezemelidir. Tırnak baskı bezek çok parçada bulunmaktadır. Ayrıca parmak ucu ile yapılmış bir dizi baskı bezekli büyük kap parçaları da vardır. Ayrıca keskin bir alet ile yapılmış bezemelere de rastlanmaktadır
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Çıradere; kazı yapılmadığı halde; yüzey bulguları R. Hachmann tarafından ayrıntılı bir şekilde yayımlandığı için; önemli bir yerleşme yeri konumundadır. Kazısı yapıldığında yörede Çıradere malı olarak tanımlanan malın kökeni ve gelişimi daha iyi anlaşılacaktır.


Liste'ye