©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Çerkeshüyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Çerkeshüyük
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Ankara
İlçe:
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Yeri: Ankara il sınırları içindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: İç Anadolu'nun orta boyutlu höyükleri arasındadır. Höyük yer yer çevre köylüler tarafından tahrip edilmiş olduğundan yüzeyinde tarihöncesi döneme ait çok sayıda çanak çömlek parçası toplanabilmektedir. Kazı yapılmadığı için tabakalanması konusunda fikir ileri sürmek olanaksızdır. Bazı yayınlarda Çerkez Höyük; bazı yayınlarda Çerkes Höyük olarak adlandırılmaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İlk defa; H.H. von der Osten tarafından bir İlk Tunç Çağı yerleşmesi olarak tanıtılmıştır.
Tabakalanma:
Buluntular: Çanak Çömlek: Toplanan malzeme arasında en yoğun mal grubu örneği; iç ve dış yüzeyi kırmızı astarlı olan maldır. Bunlar arasında özellikle küçük fincanlara; kaselere ve yükseltilmiş halka kulplu büyük fincanlara ait parçalar bulunmaktadır. Çanak şeklindeki bir kabın ise bir testi alttlığı olarak kullanılmış olabileceği savunulmaktadır. Bazı parçalar ise içe dönük gövdeli küçük testilere aittir. Bu mal grubu dışında içi siyah; kırmızı veya kanverengi astarlı olan bir başka maldan parçalarda az sayıda da olsa görülmektedir. Dışa dönük ağızlı testi biçiminde bir kabın parçasında ise siyah renkli astar ağıza doğru kahverengini almaktadır. Biçimlerde Ankara Ahlatlıbel ve Karaoğlan yerleşmesindeki biçimlere benzeyen parçalar bulunmaktadır. Buna örnek olarak siyah astarlı ve oluk bezemeli bir parça gösterilmektedir. İçe dönük boyunlu ve çıkıntılı kulplu ve tutamaklı biçimler toplanan malzeme arasında kaba malla ait örneklerdir. Tava parçası da ilginç biçimler arasındadır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Çerkes Höyük'ten toplanan malzeme İç Anadolu Bölgesi'ndeki diğer yerleşme yerlerinde bulunanlara benzemektedir.


Liste'ye