©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kerküşti

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kerküşti
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Mardin
İlçe:
Derik
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Yeri: Mardin'in batısında, Derik yakınlarındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Mardin Müzesi'nin daveti ile İstanbul Üniversitesi'nden Aslı Erim Özdoğan tarafından 2005 yılında bir kurtarma kazısı olarak gerçekleştirilmiştir [http://cat.une.edu.au/page/kerkusti; 16.11.2009, 17:01].
Tabakalanma: Yerleşim Kalkolitik Dönemde (Halaf ve Ubaid), M.Ö. 2. ve 1. binyıllarda ve Roma Dönemi ile Orta Çağda iskan edilmiştir [http://cat.une.edu.au/page/kerkusti; 16.11.2009, 17:01].
Buluntular: Mimari: 2005 yılındaki kazı çalışmaları, kalın bir kerpiç dolgusu altında yalıtılmış durumda bulunan Geç Halaf Dönemi birikintilerine yoğunlaşmıştır. Halaf tabakasında belirli bir tholosa rastlanmamakla birlikte, fırınlar ile %70'i boya bezekli büyük miktarda keramik bulunmuştur. 2006 yılındaki kazılarda ulaşılan dolgular, Halaf-Öncesi Geç Dönemden, Halaf Dönemi ortalarına kadar uzanan birkaç evre olduğuna işaret etmektedir. Açmalardan birinde, çok sayıda keramikle birlikte bir de fırın bulunmuştur; bu da, alanda bir çömlek işliği bulunduğunu düşündürmektedir [http://cat.une.edu.au/page/kerkusti; 16.11.2009, 17:01]. Çanak çömlek: 2005 yılındaki boya bezeklerin işçiliği nitelikli olup, insan figürleri betimlenmektedir. Yerleşimde bir kaç Samarra, Erken Halaf ve Orta Halaf tipi keramik parçası bulunmuş olmakla birlikte, Geç Halaf Dönemi tabakasının altında kızıl renkli, homojen toprağa rastlanmıştır [http://cat.une.edu.au/page/kerkusti; 16.11.2009, 17:01]. İnsan kalıntıları: Bir yapının döşemesi altında, bebek ve genç insanlara ait bir kaç gömüye rastlanmıştır. Tümünün ikincil gömüler olduğu anlaşılmıştır [http://cat.une.edu.au/page/kerkusti; 16.11.2009, 17:01].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye