©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kurika Sırtı

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kurika Sırtı
Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
575 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Batman
İlçe:
Hasankeyf
Köy:
İncirli
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Batman İli; Hasankeyf İlçesi; İncirli Köyü'nün doğusundadır. Köy ile bu sırt arasında; oldukça derin bir vadi içinde Sirekanya Deresi akmaktadır. Bu vadide; köyün içinde ve batısında bulunan mağaralar daha çok yapay mağaralar olup Roma dönemi kaya mezarlarıdır. 2006 yılında H. Taşkıran ve M. Kartal tarafından yapılan Ilısu Barajı Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması sırasında tespit edilmiştir. Alanda yontma taş parçalara çok seyrek ve dağınık olarak rastlanmaktadır. Toplanan 9 parça içinde 4 tanesi çekirdek; 1 tanesi çekirdek parçası; 2 tanesi yonga ve 1 tanesi de iri bir kıyıcı alettir. 1 adet kare biçimli; iki yüzden işlenmiş kare biçimli yonga ise Paleolitik sonrası dönemlere ait olmalıdır. Çekirdekler levallois teknoloji göstermektedir. İki tanesi merkezcil çıkarımlı disk biçimli çekirdektir. Kıyıcı alet çakmaktaşı bir çakıl üzerine yapılmış ve oldukça tipiktir. Buluntu topluluğu genel olarak Alt ve Orta Paleolitik Çağa ait görünmektedir. Kodu T63/9 [Taşkıran-Kartal 2008:446].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye