©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kot Tepe Doğusu

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kot Tepe Doğusu
Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
512 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Batman
İlçe:
Beşiri
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Batman İli'nde Kot Tepe'nin doğusunda ve İnce Dere'nin batısında yer alan ve Dicle Nehri'ne hakim olan bir buluntu yeridir. 2006 yılında H. Taşkıran ve M. Kartal tarafından yapılan Ilısu Barajı Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması sırasında tespit edilmiştir. Kuzey-güney doğrultulu sırtın güney ucunda seyrek olarak yontma taş parçalara rastlanmıştır. Toplam 9 adet buluntunun 6 adedi yonga; 2 adedi dilgi ve 1 tanesi de küçük kıyıcı alettir. Kıyıcı alet beyaz renkli bir çakıl üzerine yapılmıştır. Levallois ve clacton teknolojinin izleri görülmektedir. Dilgiler Orta Paleolitik görünümlüdür. Kodu T62/13 [Taşkıran-Kartal 2008:443].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye