©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Amos

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Amos
Türü:
Kent
Rakım:
m
Bölge:
Ege
İl:
Muğla
İlçe:
Marmaris
Köy:
Hisarburnu
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Roma Hellenistik

     


Yeri: Muğla İli; Marmaris ilçesi, Turunç Belde'si, Kumlubük mevkiinde Hisar Burnu üzerinde bir tepe üstünde yer almaktadır. Tepe, Asarcık olarak bilinmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kent, Rodos Adası'nın karşısında yer almaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1954 yılında Bean ve Cook tarafından yüzey araştırması yapılmıştır.
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar: Akropolis olduğu düşünülen tepenin etrafı sıralı polygonal teknikte inşa edilmiş Erken Hellenistik Dönem'e ait bir sur ile çevrilidir. Kuzeyde bir kapısı olan sur; kulelerle desteklenmiştir. Yaklaşık 3-4 m'ye kadar korunduğu belirtilmektedir [Bean 1976:51]. Tiyatro; akropolisin kuzeydoğu yamacındadır. Boyutları açısından küçük olan yapı iyi korunmuştur. Analemma duvarları yaklaşık 5 m yüksekliğindedir. Orkhestrada iki parça halinde sunak üzerinde Dionysos'a kurban sunulma sahnesinin tasviri vardır. Üç bölüme ayrılmış sahne binasının ise temelleri günümüze kalabilmiştir [Bean 2000:165]. Tapınak; Bean'e göre akropolisin batı ucunda yer alır. Templum in antis planlı olan yapı yaklaşık 13 m uzunluğundadır. Büyük bir ihtimalle Apollon Samnaios'a aittir [Bean 1976:51]. Gölenye ile deniz arasında; Bakıcak Mevkii'nde bulunan bir stel üzerindeki bilgilerden stelin; orijinal olarak Amos kentindeki Apollon Samnaios Kutsal Alanı'nda dikilmiş olduğu anlaşılmıştır. Gölenye Ovası'nda yapılan araştırmalarda büyük bir yapıya ait mimari elemanlara rastlanmıştır. Benzer parçalar güneydeki tepeler civarında yer alan Dereyüzü adında bir yerde de mevcuttur. Ele geçen çanak çömlek parçaları Roma İmparatorluk Dönemi'nden daha erken değildir. Bakıcak Mevkii'nde bir tepecik üzerindeki kalıntılar ise bir kiliseye aittir. Yukarıda sözü geçen stel de büyük olasılıkla Amos'taki kutsal alandan buraya; kilisenin inşasında kullanılmak üzere getirilmiştir. Aynı şekilde Gölenye'deki diğer antik kalıntıların Amos'tan getirildiği düşünülmektedir. Akropolisin kuzey yamacındaki küçük bir terasta; MÖ 200'e tarihlenen kira kontratlarına ilişkin yazıtlar ele geçmiştir. Söz konusu yazıtlardaki bilgilerden ve Aiskhines'in bildirdiklerinden; kentin çevresindeki toprakların verimli olduğu bilinmektedir. Bu verimli araziler muhtemelen Gölenye Köyü'ndeki ovadır. Araştırmacı; Apollon Kutsal Alanı'nın Amos'ta olduğunu düşünmektedir. Amos'ta; kira kontratlarının bulunduğu teras üzerinde Apollon rahiplerinden birinin sunduğu adak ve bir tapınak envanteri de ele geçmiştir. Söz konusu arazi tapınağa ait olmalıdır [Bean-Cook 1957:60; Bean 2000:165]. Kira kontratlarına ilişkin yazıtlardan elde edilen bilgilerden MÖ 200'lerde Rhodos'un tarımsal bir düzen geliştirdiği sonucu çıkarılabilir. Söz konusu yazıtlara göre kiracı; en az bir kulübe inşa etmek; bir bağ yetiştirmek; incir ağaçları dikmek ve tahıl yetiştirilecek bir alan oluşturmakla yükümlüdür [Bean 2000:165].
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye