©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Bozüyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Bozüyük
Türü:
Höyük
Rakım:
720 m
Bölge:
Marmara
İl:
Bilecik
İlçe:
Bozüyük
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ II İTÇ III

     


Yeri: Bilecik il merkezine bağlı Bozüyük İlçesi'nin yakınında; İstasyon binasının güneyinde; çağdaş camiinin olduğu yerde söylenen höyüğün yaklaşık bulunduğu alan; kazı sırasında çekilen fotoğrafların yardımıyla T. Efe tarafından saptanmıştır. Günümüzde bu höyük tamamen yokolmuştur. Cami çevresinde yapı inşaatları için açılan çukurlarda çanak çömlek parçalarının ortaya çıktığı söylenmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün; yaklaşık 13 m yüksekliğinde 50 m çapında olduğu kazı sırasında çekilmiş fotoğraflarındaki insan boyutları ile yorumlanmaktadır. Küçük bir yerleşmedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Höyük; 1890 yılında İstanbul-Ankara demiryolunun inşaatı sırasında; tren yolunun güzergahındaki bataklık olan bir çukurluğu doldurmak için gerekli olan toprağın sağlanması amacıyla; 1895-1896 yılında kısa sürede sözde arkeolojik bir kazı ile yok edilmiştir. Höyük; Klasik Filoloji uzmanlarından A. Koerte yönetiminde; daha çok bir tümülüs olabileceği düşüncesi ile yandan kazılmış; tüm kapları; çanak çömlek parçaları; taş alet; kemik ve maden buluntuları İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilmiştir. Yöntemsiz; bilinçsiz kazıların arkeolojik değerlere nasıl zarar verebileceğini gösteren iyi örneklerden biridir.
Tabakalanma: Çok tabakalı bir yerleşim yeridir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Bu kazıda bulunan malzeme T. Efe tarafından ayrıntıyla incelenmiştir. Bozöyük'te; Aharköy'deki gibi Demircihöyük'te bulunmayan İlk Tunç Çağı evresi yerleşmesinin olduğu saptanmıştır. Taş katkılı mal/metalik mal [Efe 1988:lev.61/6]; gri astarlı mal/Aharköy malı [Efe 1988:lev.62/16]; ince astarlı/kırmızı banyo astarlı mal; krem renkli pembe mal örnekleri bulunmaktadır. Biçimlerde dudaktan yukarıya yerleştirilen ilmik kulplu kaseler; kulbunun üzeri yivli olan çift kulplu maşrapalar; bezemeli ve yalın gaga ağızlı testiler ile yöre için tekil olan üzerinde insan kabartması olan ayaklı kap gibi örnekler bulunmaktadır. Bozöyük'de depasların var oluşu ilginçtir. Sürtme Taş: Höyükte; Stronach'ın 1a tipine giren madeni kama oyuğuna sahip bir taş kalıp bulunmuştur [Körte 1899:lev.4/1].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Bozöyük'de gerçekleştirilen kazının bilimsel olduğunu iddia etmek çok zordur. Kazıda ne tabakalanmaya ne de belgelemeye dikkat edilmiştir. T. Efe tarafından bilim dünyasına bu kazı malzemesinin tanıtılması yöre arkeolojisi için çok olumludur. Demircihöyük İlk Tunç Çağı kültürünün devamının delilleri bulunmuştur. İTÇ IIb ve IIIa evresine tarihlenmektedir.


Liste'ye