©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Cudi Dağı Kabartmaları

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Cudi Dağı Kabartmaları
Türü:
Kabartma
Rakım:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şırnak
İlçe:
Cizre - Silopi
Köy:
Çağlayan - Kösreli
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Yeni Assur İmparatorluk Dönemi

     


Cudi Dağı'nda yapılan çalışmalarda tespit edilen kabartmalar, ilk kez Rassam tarafından 1897 yılında bulunmuştur. Şah ve Hasamah kabartmaları yeniden incelenmiş ve kabartma özelliklerinden bunların, Sargonid Dönemi krallara ait olduğu anlaşılmıştr. Kabartmalar iki guruba ayrılmıştır. Bir grup kabartma, Cizre'nin Şah Köyü'nde (yeni adı Çağlayan) bulunurken, öteki grup, Silopi'nin Hasanah Köyü (yeni adı Kösreli) içinde bulunmaktadır. Yeni Assur Dönemi tarihi belgelerine göre, Sanherib 5. taht yılında (MÖ 700) Nipur Dağı'na (Cudi Dağı) bir sefer düzenleyerek Katmuhi Ülkesi'ni işgal eder. Utku şehrini ele geçirdikten sonra Nipur Dağı'ndaki yedi kartal yuvasını ortadan kaldırır. Elde ettiği siyasi başarılar üzerine kitabeli bir kabartmasını bölgedeki kayalara kazıtır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda yazılı belgelerdeki Nipur Dağı'nın Cudi Dağı olduğu anlaşılmıştır. Katmuhi Ülkesi ise Dicle Nehri'nin doğusundaki bölgeye verilen addır. Söz konusu bölge, bugün Silopi Ovası olarak bilinir. Utku şehri ise Şah Köyü'ndeki kısmen modern köyü içine alan kale olmalıdır. Bu durumda altı kabartmanın Yeni Assur Kralı Sanherib'i tasvir ettiği kesin olarak kabul edilmelidir [Erkanal 1988a:112-114].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye