©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Boyalı Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Boyalı Höyük
Türü:
Yamaç Yerleşmesi
Rakım:
780 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Çorum
İlçe:
Sungurlu
Köy:
Yörüklü
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Çorum il merkezinin güneybatısında; Sungurlu'nun kuzeybatısında; Yörüklü Beldesi'ne 700 m mesafede; artık beldeye bağlı Fatih Mahallesi olan; eski Güloluk Köyü'nün 450 m doğusundadır. Höyük Yörüklü merkezinden 2 km doğudadır. 1997 yılında T. Sipahi ve T. Yıldırım tarafından tespit edilen yerleşmenin; kuzeydoğu ve doğu tarafının kayalıktır. Çanak çömlek parçaları tepenin kuzeybatı ve batı kesimine doğru yayılmaktadır. Yüzeyinde; araştırmacıların değerlendirmesi ile MÖ 3. bin yıl; OTÇ ve Frig Dönemi'ne tarihlenen çanak çömlek parçaları toplanmıştır. Sipahi ile Yıldırım yerleşmenin Yörüklü/Hüseyindede yerleşmesine yakınlığından dolayı önemli olduğuna işaret etmektedir. Yerleşmede 2004-06 yılları arasında kazı çalışmaları yürütülmüştür. İTÇ; Eski Hitit ve Demir Çağı tabakaları tespit edilmiştir. 2005 yılı çalışmalarında höyüğün kuzey yamaçlarında İTÇ çanak çömleğinin yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Mevcut İTÇ parçaları İTÇ III'ün sonlarına aittir. Alacahöyük İTÇ III sonu ve Resuloğlu İTÇ mezarlığının çanak çömlekleriyle paralellik göstermektedir [Sipahi-Ediz 2007:486]. 2006 yılında batı yamacındaki basamaklı açmada çalışmalara devam edilmiştir. Açma 250 metrekareye genişletilmiş ve yamacın eteğinde geçen yıl ortaya çıkarılan ve Eski Hitit A olarak adlandırılan yapı grubuna ait iki oda daha bulunmuştur. Odaların batı bölümünün mutfak olarak kullanıldığı anlaşılmakla birlikte; burada çok sayıda ağırşak ile tezgah ağırlığına da rastlanmıştır. Kabartma bezekli kaplar; rhytonlar ve mühürlü bir kulp dahil keramikler yine Hitit tiplerindedir. İTÇ tabakalarında yapılan sondajlarda Resuloğlu'nda bulunanlarla benzerlik gösteren çanak çömleklere rastlanmıştır [Current Archaeology in Turkey; 29.5.2008; 13:24]. 2007 yılında Eski Hitit kültür katı altındaki İTÇ tabakasının tahrip edildiği ortaya çıkmıştır. Ancak bazı duvar parçalarının tekrar kullanılmış olma olasılığı yüksektir. İTÇ sakinleri Boyalı Höyük'ün güneyindeki kayalık alanı da yerleşim için kullanmışlardır. Bu kesimdeki yoğun erozyon nedeniyle mimari kalıntılar ve çanak çömlekler aşağı doğru akarak Hitit tabakalarının yıkıntıları ile karışmıştır. İTÇ çanak çömleği bu dönemin III. safhasının sonuna tarihlenmektedir [Sipahi 2009:181-182].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye